array(0) { }  Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
גוליק איתן
מס. חבר: 1413תואר: רב אמן כסףסניף: הרצליה - אילה

נכון לתאריך: 21-05-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 19,6052,46426157,295
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן זהב) .536397,310
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
21-05-2022אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)3..3
20-05-2022#21974 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)5..5
20-05-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוח ידים מושב 3 (ת"א - אביבים)3..3
19-05-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - מאי 2022 בונוס (ת"א - אביבים)....
18-05-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
17-05-2022גביע האביב במועדון הרצליה (אילה) 2022 מושב 5 (הרצליה - אילה)4..4
16-05-2022אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
15-05-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - מחוז מרכז מושב 1 (מחוז מרכז)3..3
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - מחוז מרכז מושב 2 (מחוז מרכז)....
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - מחוז מרכז בונוס (מחוז מרכז)....
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - משולב מחוזי מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)1..1
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - משולב מחוזי מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)....
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - משולב מחוזי בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
13-05-2022#87224 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)....
13-05-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוח ידים מושב 2 (ת"א - אביבים)....
12-05-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
11-05-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
08-05-2022סימולטנית ארצית מאי - באביבים מושב 1 (ת"א - אביבים)7..7
08-05-2022סימולטנית ארצית מאי 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).5.50
08-05-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
07-05-2022#36783 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)9..9
07-05-2022אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
06-05-2022#36782 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)1..1
05-05-2022יום ה' מושב 1 (ראשון לציון)....
05-05-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - מאי 2022 מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
04-05-2022יום ד' מושב 1 (ראשון לציון)1..1
02-05-2022יום ב מושב 1 (ראשון לציון)6..6
01-05-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)8..8
30-04-2022ברומטר שבת בוקר - אפריל 2022 מושב 4 (חיפה כרמל)2..2
30-04-2022ברומטר שבת בוקר - אפריל 2022 בונוס (חיפה כרמל)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו19,5392,45826157,169
30-04-2022ברומטר שבת בוקר - אפריל 2022 בונוס (חיפה כרמל)....
30-04-2022ברומטר שבת בוקר - אפריל 2022 מושב 4 (חיפה כרמל)2..2
30-04-2022אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
30-04-2022אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 5 (ת"א - אביבים)4..4
30-04-2022יום שבת בערב 4-22 בונוס (ראשון לציון)....
30-04-2022יום שבת בערב 4-22 מושב 5 (ראשון לציון)....
28-04-2022יום ה בונוס (ראשון לציון)....
28-04-2022יום ה מושב 3 (ראשון לציון)2..2
26-04-2022אביבים כרמל שלישי בוקר אפריל בונוס (ת"א - אביבים)....
26-04-2022אביבים כרמל שלישי בוקר אפריל מושב 4 (ת"א - אביבים)....
25-04-2022יום ב בונוס (ראשון לציון)....
24-04-2022אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
24-04-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
24-04-2022יום א בונוס (ראשון לציון)....
24-04-2022יום א מושב 4 (ראשון לציון)2..2
23-04-2022יום ד בונוס (ראשון לציון)....
23-04-2022יום ד מושב 4 (ראשון לציון)1..1
23-04-2022יום שבת בערב 4-22 מושב 4 (ראשון לציון)1..1
21-04-2022אביבים כרמל חמישי בוקר אפריל מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
20-04-2022יום ד מושב 3 (ראשון לציון)1..1
04-04-2022יום ב מושב 1 (ראשון לציון)1..1
03-04-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
02-04-2022ברומטר שבת בוקר - אפריל 2022 מושב 1 (חיפה כרמל)....
31-03-2022חמישי אחהצ ללא רובוט ביביאו בונוס (ת"א - אביבים)....
31-03-2022חמישי אחהצ ללא רובוט ביביאו מושב 5 (ת"א - אביבים)2..2
31-03-2022אביבים כרמל חמישי בוקר מרץ בונוס (ת"א - אביבים)....
31-03-2022ה בונוס (ראשון לציון)....
31-03-2022ה מושב 5 (ראשון לציון)6..6
30-03-2022אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)4..4
30-03-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 5 (ת"א - אביבים)....
30-03-2022ד בונוס (ראשון לציון)10..10
30-03-2022ד מושב 5 (ראשון לציון)5..5
29-03-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מרץ בונוס (ת"א - אביבים)....
29-03-2022אביבים כרמל שלישי בוקר מרץ בונוס (ת"א - אביבים)4..4
29-03-2022אביבים כרמל שלישי בוקר מרץ מושב 5 (ת"א - אביבים)9..9
29-03-2022תחרות פתיחת פעילות במתנס יד התשעה - פברואר מרץ 2022 בונוס (הרצליה - אילה)13..13
29-03-2022תחרות פתיחת פעילות במתנס יד התשעה - פברואר מרץ 2022 מושב 8 (הרצליה - אילה)6..6
29-03-2022יום ג בונוס (ראשון לציון)....
28-03-2022אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים)....
28-03-2022יום ב בונוס (ראשון לציון)7..7
27-03-2022אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)1..1
27-03-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
27-03-2022יום א בסניף 62 בונוס (ראשון לציון)....
26-03-2022#74417 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)....
26-03-2022ש ערב בונוס (ראשון לציון)....
25-03-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים)2..2
25-03-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)4..4
25-03-2022ירושלים אונליין - שישי אחר הצהרים - פברואר מרץ 2022 בונוס (ירושלים)....
24-03-2022חמישי אחהצ ללא רובוט ביביאו מושב 4 (ת"א - אביבים)3..3
24-03-2022ה מושב 4 (ראשון לציון)....
23-03-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)11..11
22-03-2022אביבים כרמל שלישי בוקר מרץ מושב 4 (ת"א - אביבים)2..2
21-03-2022אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 3 (ת"א - אביבים)11..11
21-03-2022יום ב מושב 3 (ראשון לציון)5..5
20-03-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
20-03-2022יום א בסניף 62 מושב 2 (ראשון לציון)....
19-03-2022#98898 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)....
18-03-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
16-03-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
15-03-2022אביבים כרמל שלישי בוקר מרץ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
15-03-2022יום ג מושב 3 (ראשון לציון)1..1
14-03-2022אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
14-03-2022יום ב מושב 2 (ראשון לציון)2..2
13-03-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
13-03-2022סימולטנית ארצית מרץ 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
11-03-2022ירושלים אונליין - שישי אחר הצהרים - פברואר מרץ 2022 מושב 6 (ירושלים)....
10-03-2022אביבים כרמל חמישי בוקר מרץ מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
09-03-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-03-2022ד מושב 2 (ראשון לציון)....
08-03-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מרץ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
08-03-2022אביבים כרמל שלישי בוקר מרץ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
08-03-2022תחרות פתיחת פעילות במתנס יד התשעה - פברואר מרץ 2022 מושב 5 (הרצליה - אילה)7..7
07-03-2022אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
07-03-2022יום ב מושב 1 (ראשון לציון)1..1
05-03-2022#76591 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)4..4
05-03-2022ש ערב מושב 1 (ראשון לציון)3..3
04-03-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
03-03-2022אביבים כרמל חמישי בוקר מרץ מושב 1 (ת"א - אביבים)8..8
02-03-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
02-03-2022ד מושב 1 (ראשון לציון)7..7
01-03-2022אביבים כרמל שלישי בוקר מרץ מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
01-03-2022תחרות פתיחת פעילות במתנס יד התשעה - פברואר מרץ 2022 מושב 4 (הרצליה - אילה)4..4
28-02-2022אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים)....
28-02-2022יום ב 2/2 בונוס (ראשון לציון)2..2
27-02-2022אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)1..1
27-02-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
27-02-2022יום א 1-22-62 בונוס (ראשון לציון)....
27-02-2022יום א 1-22-62 מושב 4 (ראשון לציון)....
26-02-2022#19356 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)....
26-02-2022אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
26-02-2022מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
25-02-2022#19355 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)2..2
25-02-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים)....
24-02-2022חמישי אחהצ ביביאו בונוס (ת"א - אביבים)....
24-02-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)13..13
24-02-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)5..5
24-02-2022יום ה בפברואר סניף 62 בונוס (ראשון לציון)4..4
24-02-2022יום ה בפברואר סניף 62 מושב 4 (ראשון לציון)2..2
23-02-2022אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
23-02-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב בונוס (ת"א - אביבים)....
23-02-2022יום ד בפברואר סניף 62 בונוס (ראשון לציון)....
23-02-2022יום ד בפברואר סניף 62 מושב 4 (ראשון לציון)3..3
22-02-2022אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
22-02-2022אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר פברואר בונוס (ת"א - אביבים)11..11
22-02-2022תחרות פתיחת פעילות במתנס יד התשעה - פברואר מרץ 2022 מושב 3 (הרצליה - אילה)8..8
22-02-2022יום ג בפברואר סניף 62 בונוס (ראשון לציון)....
21-02-2022יום ב 2/2 מושב 3 (ראשון לציון)1..1
20-02-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
20-02-2022סימולטנית ארצית פברואר 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
20-02-2022סימולטנית ארצית פברואר 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)1..1
19-02-2022ברומטר שבת בוקר - פברואר 2022 מושב 3 (חיפה כרמל)6..6
19-02-2022מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)3..3
18-02-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-02-2022חמישי אחהצ ביביאו מושב 3 (ת"א - אביבים)7..7
17-02-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-02-2022יום ה בפברואר סניף 62 מושב 3 (ראשון לציון)1..1
16-02-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 3 (ת"א - אביבים)7..7
15-02-2022אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר פברואר מושב 3 (ת"א - אביבים)10..10
15-02-2022תחרות פתיחת פעילות במתנס יד התשעה - פברואר מרץ 2022 מושב 2 (הרצליה - אילה)6..6
14-02-2022יום ב 2/2 מושב 2 (ראשון לציון)1..1
12-02-2022ברומטר שבת בוקר - פברואר 2022 מושב 2 (חיפה כרמל)2..2
12-02-2022אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
10-02-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)5..5
10-02-2022יום ה בפברואר סניף 62 מושב 2 (ראשון לציון)....
09-02-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
08-02-2022אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר פברואר מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
08-02-2022תחרות פתיחת פעילות במתנס יד התשעה - פברואר מרץ 2022 מושב 1 (הרצליה - אילה)8..8
07-02-2022אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
07-02-2022יום ב 2/2 מושב 1 (ראשון לציון)1..1
06-02-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-02-2022#94469 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)2..2
03-02-2022חמישי אחהצ ביביאו מושב 1 (ת"א - אביבים)8..8
03-02-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)8..8
03-02-2022יום ה בפברואר סניף 62 מושב 1 (ראשון לציון)....
02-02-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
02-02-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 1 (ת"א - אביבים)....
01-02-2022אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
01-02-2022אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר פברואר מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
01-02-2022יום ג בפברואר סניף 62 מושב 1 (ראשון לציון)2..2
  נקודות אמן - יתרת פתיחה19,2222,45726156,842
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח