Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
שמאי אילנה
מס. חבר: 13602תואר: סגן אמן זהבסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 26-10-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 1,5488.1,628
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן) .2.20
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
26-10-2021אביבים כרמל שלישי בוקר אוקטובר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
26-10-2021אביבים כרמל שלישי בוקר אוקטובר בונוס (ת"א - אביבים)....
26-10-2021#18069 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
25-10-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)3..3
25-10-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
25-10-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים)....
21-10-2021תחרות BBO חמישי אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
19-10-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוקטובר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
19-10-2021אביבים כרמל שלישי בוקר אוקטובר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
18-10-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-10-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-10-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
14-10-2021תחרות BBO חמישי אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
12-10-2021אביבים כרמל שלישי בוקר אוקטובר מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
10-10-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
10-10-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
07-10-2021תחרות BBO חמישי אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-10-2021אביבים כרמל שלישי בוקר אוקטובר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-10-2021אביבים כרצל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-10-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו1,5408.1,620
30-09-2021חמישי אחהצ ללא רובוט בונוס (ת"א - אביבים)....
30-09-2021חמישי אחהצ ללא רובוט מושב 4 (ת"א - אביבים)....
28-09-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ ספטמבר בונוס (ת"א - אביבים)....
26-09-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
26-09-2021 אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
25-09-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
23-09-2021חמישי אחהצ ללא רובוט מושב 3 (ת"א - אביבים)....
19-09-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
18-09-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
14-09-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ ספטמבר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
12-09-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
12-09-2021 אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
05-09-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
04-09-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
31-08-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוגוסט בונוס (ת"א - אביבים)....
31-08-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
31-08-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 5 (ת"א - אביבים)....
30-08-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 בורדים בונוס (ת"א - אביבים)....
29-08-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
29-08-2021אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)1..1
29-08-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 5 (ת"א - אביבים)....
24-08-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוגוסט מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
24-08-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
23-08-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 בורדים מושב 4 (ת"א - אביבים)....
22-08-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
22-08-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
17-08-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-08-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
15-08-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)7..7
15-08-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
12-08-2021חמישי אחהצ - אוגוסט ללא רובוט מושב 2 (ת"א - אביבים)6..6
10-08-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוגוסט מושב 2 (ת"א - אביבים)....
10-08-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
10-08-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
05-08-2021חמישי אחהצ - אוגוסט ללא רובוט מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
03-08-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוגוסט מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-08-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
03-08-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
29-07-2021חמישי אחהצ - יולי בונוס (ת"א - אביבים)....
29-07-2021חמישי אחהצ - יולי מושב 5 (ת"א - אביבים)....
29-07-2021אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר ללא רובוט בונוס (ת"א - אביבים)....
27-07-2021אביבים כרמל אינליין שלישי אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
27-07-2021אביבים כרמל אינליין שלישי אחה"צ מושב 4 (ת"א - אביבים)2..2
27-07-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
27-07-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
25-07-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
25-07-2021אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)1..1
25-07-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
22-07-2021חמישי אחהצ - יולי מושב 4 (ת"א - אביבים)3..3
20-07-2021אביבים כרמל אינליין שלישי אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
20-07-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
18-07-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
18-07-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
15-07-2021אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר ללא רובוט מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
13-07-2021אביבים כרמל אינליין שלישי אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
11-07-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
08-07-2021חמישי אחהצ - יולי מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
08-07-2021אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר ללא רובוט מושב 2 (ת"א - אביבים)5..5
06-07-2021אביבים כרמל אינליין שלישי אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
04-07-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה1,4968.1,576
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח