Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
קסבי ניסים
מס. חבר: 12837תואר: אמן כסףסניף: הרצליה - פיתוח

נכון לתאריך: 23-09-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 1,01442.1,434
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן זהב) 18638.566
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
19-09-2021תחרות (אי אם פי)IMP עש וקנין מיכה זל מושב 2 (כפר סבא)....
18-09-2021גביע שעיה ליבסטר ז"ל 2021 מושב 1 (השרון)3..3
18-09-2021גביע שעיה ליבסטר ז"ל 2021 מושב 2 (השרון)....
18-09-2021גביע שעיה ליבסטר ז"ל 2021 בונוס (השרון)....
04-09-2021שבת אחה"צ בשרון מושב 1 (השרון)3..3
28-08-2021שבת אחה"צ בשרון בונוס (השרון)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו1,00842.1,428
28-08-2021שבת אחה"צ בשרון בונוס (השרון)....
28-08-2021שבת אחה"צ בשרון מושב 9 (השרון)....
14-08-2021ארצית אם המושבות בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
14-08-2021ארצית אם המושבות מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)....
14-08-2021ארצית אם המושבות מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
11-08-2021תחרות אוגוסט/ספטמבר 2021 - יום ד' ערב מושב 3 (כ"ס - הדר)11..11
10-08-2021הרצליה אילה - אוגוסט 2021 מושב 2 (הרצליה - אילה)8..8
07-08-2021גביע המדינה לקבוצות 2021 - מוקדמות ב (שבת) בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)42.24
03-08-2021הרצליה אילה - אוגוסט 2021 מושב 1 (הרצליה - אילה)4..4
29-07-2021קובץ כלל תחרויות ברומטר יולי 2021 בונוס (כפר סבא)....
28-07-2021תחרות אוגוסט/ספטמבר 2021 - יום ד' ערב מושב 1 (כ"ס - הדר)....
27-07-2021הרצליה איילה - יולי 2021 בונוס (הרצליה - אילה)3..3
27-07-2021הרצליה איילה - יולי 2021 מושב 4 (הרצליה - אילה)7..7
21-07-2021יוני/יולי במועדון ימי רביעי בונוס (כ"ס - הדר)....
13-07-2021הרצליה איילה - יולי 2021 מושב 2 (הרצליה - אילה)....
08-07-2021ברומטר כפר סבא נושא פרסים כספיים מושב 1 (כפר סבא)....
06-07-2021הרצליה איילה - יולי 2021 מושב 1 (הרצליה - אילה)5..5
02-07-2021ארצית ע"ש חנה מאירי ז"ל מושב 1 (פולג- ברידג' פוינט)....
29-06-2021חודש יוני 2021 - בית יליאנה במועדון בונוס (הרצליה - אילה)4..4
29-06-2021חודש יוני 2021 - בית יליאנה במועדון מושב 5 (הרצליה - אילה)4..4
27-06-2021סימולטנית ארצית יוני 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
27-06-2021סימולטנית ארצית יוני 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
26-06-2021שבת אחה"צ בשרון בונוס (השרון)....
23-06-2021יוני/יולי במועדון ימי רביעי מושב 4 (כ"ס - הדר)8..8
22-06-2021חודש יוני 2021 - בית יליאנה במועדון מושב 4 (הרצליה - אילה)3..3
19-06-2021אליפות ישראל עד אמן כסף 2021 בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).9.90
19-06-2021אליפות ישראל עד אמן כסף 2021 - מחוז צפון מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)5..5
19-06-2021אליפות ישראל עד אמן כסף 2021 מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)6..6
19-06-2021אליפות ישראל עד אמן כסף 2021 בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).9.90
19-06-2021אליפות ישראל עד אמן כסף 2021 - מחוז צפון מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)5..5
19-06-2021אליפות ישראל עד אמן כסף 2021 מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)6..6
15-06-2021חודש יוני 2021 - בית יליאנה במועדון מושב 3 (הרצליה - אילה)6..6
12-06-2021שבת אחה"צ בשרון מושב 6 (השרון)3..3
09-06-2021יוני/יולי במועדון ימי רביעי מושב 2 (כ"ס - הדר)....
08-06-2021חודש יוני 2021 - בית יליאנה במועדון מושב 2 (הרצליה - אילה)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה91622.1,136
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח