array(0) { }  Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
טל דן
מס. חבר: 1267תואר: רב אמן ארדסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 21-05-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 12,0391,0739727,619
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן כסף) .92739,420
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
08-05-2022סימולטנית ארצית מאי 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).4.40
08-04-2022סימולטנית ארצית בוקר אפריל 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו12,0391,0689727,569
08-04-2022סימולטנית ארצית בוקר אפריל 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)21.12
04-04-2022תחרות אפריל 2022 מושב 1 (חיפה - בית הלוחם)....
28-03-2022תחרות חודש מרץ 2022 בונוס (חיפה - בית הלוחם)3..3
28-03-2022תחרות חודש מרץ 2022 מושב 4 (חיפה - בית הלוחם)2..2
23-03-2022סגל קרייתי 2022 - מוקדמות בונוס (קריות)....
21-03-2022תחרות חודש מרץ 2022 מושב 3 (חיפה - בית הלוחם)....
13-03-2022סימולטנית ארצית מרץ 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)93.39
09-03-2022סגל קרייתי 2022 - מוקדמות מושב 1 (קריות)....
07-03-2022תחרות חודש מרץ 2022 מושב 1 (חיפה - בית הלוחם)4..4
28-02-2022תחרות חודש פברואר 22 בונוס (חיפה - בית הלוחם)....
28-02-2022רמת אלון יום שני ינואר-פברואר 2022 דני בונוס (חיפה - רמת אלון)....
28-02-2022רמת אלון יום שני ינואר-פברואר 2022 דני מושב 9 (חיפה - רמת אלון)5..5
21-02-2022תחרות חודש פברואר 22 מושב 3 (חיפה - בית הלוחם)3..3
20-02-2022סימולטנית ארצית פברואר 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).3.30
20-02-2022סימולטנית ארצית פברואר 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)8..8
  נקודות אמן - יתרת פתיחה12,0031,0619727,463
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח