Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
רז אמנון
מס. חבר: 12306תואר: אמן בכיר זהבסניף: י"ם - בית בלגיה

נכון לתאריך: 16-06-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 12,073590618,273
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן) .16041,800
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
15-06-2021ירושלים אונליין - שלישי אחר הצהרים - יוני יולי 2021 מושב 3 (ירושלים)6..6
08-06-2021ירושלים אונליין - שלישי אחר הצהרים - יוני יולי 2021 מושב 2 (ירושלים)7..7
06-06-2021ירושלים אונליין - ראשון אחר הצהרים - יוני יולי 2021 מושב 1 (ירושלים)1..1
01-06-2021ירושלים אונליין - שלישי בוקר - יוני יולי 2021 מושב 1 (ירושלים)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו12,059590618,259
30-05-2021ירושלים אונליין - ראשון אחה"צ - אפריל מאי 2021 מושב 7 (ירושלים)3..3
30-05-2021ירושלים אונליין - ראשון בוקר - אפריל מאי 2021 בונוס (ירושלים)....
27-05-2021ירושלים אונליין חמישי ערב אפריל מאי בונוס (ירושלים)10..10
25-05-2021ירושלים אונליין שלישי אחה"צ אפריל-מאי מושב 6 (ירושלים)1..1
25-05-2021ירושלים אונליין שלישי בוקר אפריל מאי מושב 7 (ירושלים)1..1
23-05-2021ירושלים אונליין - ראשון אחה"צ - אפריל מאי 2021 מושב 6 (ירושלים)....
20-05-2021ירושלים אונליין חמישי ערב אפריל מאי מושב 7 (ירושלים)....
18-05-2021ירושלים אונליין שלישי בוקר אפריל מאי מושב 6 (ירושלים)2..2
16-05-2021ירושלים אונליין - ראשון בוקר - אפריל מאי 2021 מושב 6 (ירושלים)1..1
13-05-2021ירושלים אונליין חמישי ערב אפריל מאי מושב 6 (ירושלים)....
11-05-2021ירושלים אונליין שלישי אחה"צ אפריל-מאי מושב 4 (ירושלים)1..1
11-05-2021ירושלים אונליין שלישי בוקר אפריל מאי מושב 5 (ירושלים)1..1
06-05-2021ירושלים אונליין חמישי ערב אפריל מאי מושב 5 (ירושלים)6..6
06-05-2021ירושלים אונליין חמישי בוקר אפריל מאי מושב 3 (ירושלים)3..3
04-05-2021ירושלים אונליין שלישי בוקר אפריל מאי מושב 4 (ירושלים)....
02-05-2021ירושלים אונליין - ראשון אחה"צ - אפריל מאי 2021 מושב 4 (ירושלים)1..1
27-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר מושב 3 (פסטיבל בינלאומי)....
26-04-2021פסטיבל אונליין - זוגות Handicap מושב 1 (פסטיבל בינלאומי).1.10
22-04-2021ירושלים אונליין חמישי ערב אפריל מאי מושב 4 (ירושלים)7..7
20-04-2021ירושלים אונליין שלישי בוקר אפריל מאי מושב 3 (ירושלים)....
15-04-2021ירושלים אונליין חמישי ערב אפריל מאי מושב 3 (ירושלים)1..1
13-04-2021ירושלים אונליין שלישי בוקר אפריל מאי מושב 2 (ירושלים)7..7
06-04-2021ירושלים אונליין שלישי בוקר אפריל מאי מושב 1 (ירושלים)5..5
04-04-2021ירושלים אונליין - ראשון אחה"צ - אפריל מאי 2021 מושב 1 (ירושלים)1..1
31-03-2021ירושלים - רביעי בוקר - פברואר מרץ 2021 מושב 9 (ירושלים)7..7
29-03-2021ירושלים - שני בוקר - פברואר מרץ 2021 בונוס (ירושלים)....
29-03-2021ירושלים - שני בוקר - פברואר מרץ 2021 מושב 9 (ירושלים)....
25-03-2021ירושלים - חמישי בוקר - פברואר מרץ 2021 בונוס (ירושלים)....
21-03-2021דצמבר 20 מרץ 21 רדר מושב 9 (י"ם - בית בלגיה)....
16-03-2021ירושלים - שלישי בוקר - פברואר מרץ 2021 מושב 7 (ירושלים)....
14-03-2021דצמבר 20 מרץ 21 רדר מושב 8 (י"ם - בית בלגיה)....
14-03-2021סימולטנית ארצית 14.3.21 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).2.20
09-03-2021ירושלים - שלישי בוקר - פברואר מרץ 2021 מושב 6 (ירושלים)....
02-03-2021ירושלים - שלישי בוקר - פברואר מרץ 2021 מושב 5 (ירושלים)2..2
  נקודות אמן - יתרת פתיחה11,999587618,169
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח