Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
בלס רמי
מס. חבר: 1188תואר: רב אמןסניף: ת"א - בית הלוחם אפקה

נכון לתאריך: 12-05-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 11,5079872822,777
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן ארד) .263123,230
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
09-05-2021סימולטנית ארצית מאי 2021 - משולב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
06-05-2021ירושלים אונליין חמישי ערב אפריל מאי מושב 5 (ירושלים)....
01-05-2021ירושלים אונליין - שבת אחה"צ - אפריל מאי 2021 מושב 4 (ירושלים)1..1
29-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר בונוס (פסטיבל בינלאומי)....
28-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר מושב 4 (פסטיבל בינלאומי).1.10
26-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר מושב 2 (פסטיבל בינלאומי)....
25-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - זוגות מעורבים מושב 1 (פסטיבל בינלאומי)....
23-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרות IMP מושב 1 (פסטיבל בינלאומי).3.30
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו11,5069832822,736
28-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר מושב 4 (פסטיבל בינלאומי).1.10
27-04-2021#70817 Int. Festival BAM Teams בונוס (פסטיבל בינלאומי)....
26-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר מושב 2 (פסטיבל בינלאומי)....
25-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - זוגות מעורבים מושב 1 (פסטיבל בינלאומי)....
23-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרות IMP מושב 1 (פסטיבל בינלאומי).3.30
10-04-2021ירושלים אונליין - שבת אחה"צ - אפריל מאי 2021 מושב 2 (ירושלים)8..8
06-04-2021סימולטנית ארצית אפריל 2021 - משולב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
01-04-2021ירושלים אונליין חמישי ערב אפריל מאי מושב 1 (ירושלים)2..2
25-03-2021ירושלים - חמישי אחר הצהרים - פברואר מרץ 2021 מושב 8 (ירושלים)1..1
20-03-2021ירושלים - שבת אחר הצהרים 22 ידיים - פברואר מרץ 2021 מושב 7 (ירושלים)....
14-03-2021סימולטנית ארצית 14.3.21 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
11-03-2021ירושלים - חמישי אחר הצהרים - פברואר מרץ 2021 מושב 6 (ירושלים)6..6
04-03-2021ירושלים - חמישי אחר הצהרים - פברואר מרץ 2021 מושב 5 (ירושלים)6..6
25-02-2021ירושלים - חמישי אחר הצהרים - פברואר מרץ 2021 מושב 4 (ירושלים)....
20-02-2021ירושלים - שבת אחר הצהרים 22 ידיים - פברואר מרץ 2021 מושב 3 (ירושלים)5..5
12-02-2021סימולטנית אונליין 12.2.21 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
11-02-2021ירושלים - חמישי אחר הצהרים - פברואר מרץ 2021 מושב 2 (ירושלים)3..3
  נקודות אמן - יתרת פתיחה11,4759772822,645
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח