דו"ח נקודות אמן
באן דוד
מס. חבר: 10126תואר: אמן זהבסניף: ת"א - אביבים

נכון לתאריך: 19-08-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 2,92984.3,769
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר) .66.660
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
19-08-2022סימולטנית ארצית בוקר אוגוסט 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).4.40
19-08-2022סימולטנית ארצית בוקר אוגוסט 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)6..6
19-08-2022סימולטנית ארצית אוגוסט - באביבים מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
18-08-2022אביבים כרמל חמישי בוקר אוגוסט מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-08-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
16-08-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוגוסט מושב 3 (ת"א - אביבים)....
15-08-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
14-08-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
12-08-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוח ידים מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
11-08-2022#13778 Pairs avivim carmel no robots מושב 1 (ת"א - אביבים)....
10-08-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-08-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוגוסט מושב 2 (ת"א - אביבים)....
08-08-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
07-08-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-08-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוח ידים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
04-08-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - אוגוסט מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
03-08-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
02-08-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוגוסט מושב 1 (ת"א - אביבים)....
01-08-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
31-07-2022אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו2,91080.3,710
31-07-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
31-07-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 5 (ת"א - אביבים)1..1
31-07-2022אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
29-07-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים)....
29-07-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 5 (ת"א - אביבים)....
28-07-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר יולי מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
28-07-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר יולי בונוס (ת"א - אביבים)9..9
27-07-2022אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
27-07-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
27-07-2022רביעי בוקר יולי בונוס (ת"א - אביבים)....
26-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ יולי בונוס (ת"א - אביבים)....
26-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ יולי מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
25-07-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
25-07-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
24-07-2022סימולטנית ארצית יולי 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)62.26
22-07-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)....
22-07-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)....
21-07-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר יולי מושב 3 (ת"א - אביבים)....
20-07-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
19-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ יולי מושב 3 (ת"א - אביבים)....
18-07-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-07-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
15-07-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 3 (ת"א - אביבים)....
14-07-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר יולי מושב 2 (ת"א - אביבים)....
12-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ יולי מושב 2 (ת"א - אביבים)....
07-07-2022פסטיבל 54 - תחרות HANDICAP בונוס (פסטיבל בינלאומי).2.20
07-07-2022פסטיבל 54 - תחרות HANDICAP מושב 1 (פסטיבל בינלאומי)4..4
07-07-2022פסטיבל 54 - תחרות HANDICAP מושב 2 (פסטיבל בינלאומי)10..10
06-07-2022רביעי בוקר יולי מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-07-2022אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ יולי מושב 1 (ת"א - אביבים)....
04-07-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
03-07-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
01-07-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
30-06-2022אביבים כרמל חמישי בוקר יוני בונוס (ת"א - אביבים)....
30-06-2022אביבים כרמל חמישי בוקר יוני מושב 5 (ת"א - אביבים)1..1
29-06-2022אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)1..1
29-06-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 5 (ת"א - אביבים)....
28-06-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ יוני בונוס (ת"א - אביבים)....
28-06-2022אביבים כרמל שלישי בוקר יוני בונוס (ת"א - אביבים)....
28-06-2022אביבים כרמל שלישי בוקר יוני מושב 4 (ת"א - אביבים)....
27-06-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
27-06-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
26-06-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
26-06-2022אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
26-06-2022אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
24-06-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים)....
24-06-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)....
23-06-2022אביבים כרמל חמישי בוקר יוני מושב 4 (ת"א - אביבים)....
22-06-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
21-06-2022אביבים כרמל שלישי בוקר יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)....
20-06-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
19-06-2022סימולטנית ארצית יוני 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)93.39
17-06-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
16-06-2022אביבים כרמל חמישי בוקר יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)....
15-06-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
14-06-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
13-06-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
12-06-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
10-06-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-06-2022אביבים כרמל חמישי בוקר יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)....
31-05-2022אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מאי בונוס (ת"א - אביבים)....
31-05-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מאי בונוס (ת"א - אביבים)2..2
30-05-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)4..4
30-05-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 5 (ת"א - אביבים)....
29-05-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)3..3
29-05-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 5 (ת"א - אביבים)....
27-05-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוח ידים בונוס (ת"א - אביבים)....
27-05-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוח ידים מושב 4 (ת"א - אביבים)....
26-05-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
26-05-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - מאי 2022 בונוס (ת"א - אביבים)....
26-05-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - מאי 2022 מושב 4 (ת"א - אביבים)....
25-05-2022תחרות רביעי בוקר מאי בונוס (ת"א - אביבים)....
25-05-2022אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
25-05-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
24-05-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מאי מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
23-05-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
22-05-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
20-05-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוח ידים מושב 3 (ת"א - אביבים)....
19-05-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
18-05-2022#41468 Ind. avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
17-05-2022אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מאי מושב 3 (ת"א - אביבים)....
16-05-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
15-05-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)3..3
13-05-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוח ידים מושב 2 (ת"א - אביבים)....
12-05-2022אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
11-05-2022#21816 Ind. avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
10-05-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מאי מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
09-05-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
08-05-2022סימולטנית ארצית מאי 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
06-05-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוח ידים מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
04-05-2022תחרות רביעי בוקר מאי מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
03-05-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מאי מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
02-05-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
01-05-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
21-04-2022אביבים כרמל חמישי בוקר אפריל בונוס (ת"א - אביבים)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה2,83073.3,560
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח