Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
הורוביץ שמשון
מס. חבר: 1007תואר: רב אמן זהבסניף: רעננה - ההגנה

נכון לתאריך: 26-10-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 25,0363,94661094,996
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן בינלאומי) .5439020,040
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
21-10-2021ברומטר נושא פרסים כספיים מושב 1 (כפר סבא)17..17
14-10-2021ברומטר נושא פרסים כספיים בכפר סבא מושב 1 (כפר סבא)11..11
10-10-2021סימולטנית ארצית אוקטובר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).3.30
10-10-2021סימולטנית ארצית אוקטובר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)2..2
08-10-2021ארצית כפר סבא ע"ש יריב בראודה ז"ל מושב 1 (כפר סבא)10..10
08-10-2021ארצית כפר סבא ע"ש יריב בראודה ז"ל מושב 2 (כפר סבא)....
08-10-2021ארצית כפר סבא ע"ש יריב בראודה ז"ל בונוס (כפר סבא).3.30
07-10-2021ברומטר נושא פרסים כספיים מושב 1 (כפר סבא)....
02-10-2021מוקדמות אליפות ישראל הפתוחה מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)1..1
02-10-2021מוקדמות אליפות ישראל הפתוחה מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)....
02-10-2021מוקדמות אליפות ישראל הפתוחה בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)....
02-10-2021מוקדמות אליפות ישראל לזוגות 2021 - מחוז מרכז בונוס (רמת השרון)....
02-10-2021מוקדמות אליפות ישראל הפתוחה - מחוז מרכז מושב 1 (מחוז מרכז)3..3
02-10-2021מוקדמות אליפות ישראל הפתוחה - מחוז מרכז מושב 2 (מחוז מרכז)....
02-10-2021מוקדמות אליפות ישראל הפתוחה - מחוז מרכז בונוס (מחוז מרכז)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו24,9923,94061094,892
30-09-2021ברומטר נושא פרסים כספיים מושב 1 (כפר סבא)3..3
30-09-2021קובץ תחרויות ברומטר ספטמבר 2021 בונוס (כפר סבא)....
12-09-2021סימולטנית ארצית ספטמבר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)226.82
09-09-2021ברומטר נושא פרסים כספיים מושב 1 (כפר סבא)....
02-09-2021ברומטר נושא פרסים כספיים מושב 1 (כפר סבא)13..13
26-08-2021תחרויות ברומטר אוגוסט 2021 בונוס (כפר סבא)....
22-08-2021סימולטנית ארצית אוגוסט 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)205.70
19-08-2021ברומטר נושא פרסים כספיים מושב 1 (כפר סבא)....
12-08-2021ברומטר נושא פרסים כספיים מושב 1 (כפר סבא)....
07-08-2021גביע המדינה לקבוצות 2021 - מוקדמות ב (שבת) בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)42.24
29-07-2021ברומטר נושא פרסים כספיים מושב 1 (כפר סבא)3..3
29-07-2021קובץ כלל תחרויות ברומטר יולי 2021 בונוס (כפר סבא)....
25-07-2021סימולטנית ארצית יולי 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).6.60
25-07-2021סימולטנית ארצית יולי 2021 - מקומיות מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)14..14
15-07-2021ברומטר נושא פרסים כספיים מושב 1 (כפר סבא)5..5
02-07-2021ארצית ע"ש חנה מאירי ז"ל מושב 1 (פולג- ברידג' פוינט)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה24,9083,92161094,618
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח