תוצאות

תאריך שעה מושב תחרות
שישי
10/7
10:30 1 זוגות IMP
14:30 2
שבת
11/7
10:00 1 זוגות נשים
1 זוגות גברים
13:30 1 יחידים
17:30 2 ברומטר טופ בוטום ח.פ.
ראשון
12/7
10:00 2 ראשון בוקר
13:30 1 זוגות Handicap
17:30 1 זוגות מעורבים
שני
13/7
10:00 2 שני בוקר
13:30 2 זוגות Handicap
17:30 2 זוגות מעורבים
שלישי
14/7
10:00 3 שלישי בוקר
13:30 1 זוגות ברומטר
1 זוגות עד אמן כסף
17:30 1 זוגות מרכזית מוקדמות
רביעי
15/7
10:00 4 רביעי בוקר
13:30 2 זוגות ברומטר
2 זוגות עד אמן כסף
17:30 2 זוגות מרכזית מוקדמות
חמישי
16/7
10:00 5 חמישי בוקר
13:30 3 זוגות מרכזית גמר א'
1 ברומטר IMP חד פעמי
17:30 4 זוגות מרכזית גמר א'
3 זוגות מרכזית גמר ב'