תוצאות

תאריך שעה מושב תחרות
שישי
3/6
10:00 1-4 קבוצות מעורבות
14:00 5-8
שבת
4/6
10:00 1 זוגות נשים
1 זוגות גברים
15:00 1 זוגות IMP
19:00 2
ראשון
5/6
10:00 1 ראשון בוקר
15:00 1 זוגות מעורבים
19:00 2
שני
6/6
10:00 1 בוקר שני
15:00 1 קבוצות BAM
1 זוגות Handicap
19:00 2 קבוצות BAM
2 זוגות Handicap
שלישי
7/6
10:00 1 בוקר שלישי
1 מתחילים
15:00 1-4 קבוצות מוקדמות
19:00 5-8
רביעי
8/6
10:00 1 רביעי בוקר
13:00 1/8 קבוצות פתוחה
15:00 1 זוגות מרכזית מוקדמות
1 תארים נמוכים
1/4+1/2 קבוצות פתוחה
19:00 2 זוגות מרכזית מוקדמות
2 תארים נמוכים
גמר קבוצות פתוחה
חמישי
9/6
10:00 1 חמישי בוקר
15:00 3 זוגות מרכזית גמר א'
3 זוגות מרכזית גמר ב'
3 תארים נמוכים
19:00 4 זוגות מרכזית גמר א'
1 חד מושבית ערב