אליפויות ההתאגדות - דפי מידע
תקנונים כלליים: משמעת קנסות (קבוצות) קנסות (זוגות) נהלי BBO
משלוח כרטיסי שיטות


תחרותתאריךמיקוםהודעהרשימת משתתפיםתקנוןתוצאות
משחקי דורות
תשלום  הרשמה
3/9/21 רעננה הודעה משתתפים  CC    
גביע המדינה לקבוצות 2021   הרשמה 6-7/8/21 רעננה הודעה משתתפים  CC תקנון  
משחקי מבחן מעורבים
22-24/7/21 רעננה   משתתפים  CC תקנון SF  Final
משחקי מבחן פתוחים
7-10/7/21 רעננה   משתתפים  CC תקנון SF  Final
משחקי מבחן סניורים
7-10/7/21 רעננה   משתתפים  CC תקנון תוצאות
ליגות לקבוצות 11-12/21 מחוזות הודעה ההרשמה לליגות תחל בתחילת אוגוסט
אליפות עד אמן כסף
19/6/21 מחוזות הודעה   תקנון תוצאות
אליפות זוגות גברים
18-19/6/21 רעננה הודעה משתתפים  CC תקנון תוצאות
אליפות זוגות נשים
4-5/6/21 רעננה הודעה משתתפים  CC תקנון  תוצאות
גמר א אליפות זוגות סניורים 21-22/5/21 רעננה הודעה משתתפים  CC תקנון תוצאות
גמר ב אליפות זוגות סניורים 21/5/21 BBO הודעה משתתפים  CC תקנון תוצאות
חצי גמר אליפות זוגות סניורים
7/5/21 BBO הודעה משתתפים  CC תקנון תוצאות
פסטיבל Online 23-29/4/21 BBO אתר הפסטיבל
זוגות TB אונליין - גמר א 19-20/3/21 BBO הודעה משתתפים  CC תקנון תוצאות
זוגות TB אונליין - גמר ב 19/3/21 BBO הודעה משתתפים  CC תקנון תוצאות
חצי גמר זוגות TB אונליין
5/3/21 BBO הודעה משתתפים  CC תקנון תוצאות
זוגות מעורבים אונליין גמר א
19-20/2/21 BBO הודעה משתתפים  CC תקנון תוצאות
זוגות מעורבים אונליין גמר ב
19/2/21 BBO הודעה משתתפים  CC תקנון תוצאות
חצי גמר זוגות מעורבים אונליין
5/2/21 BBO הודעה משתתפים תקנון תוצאות
ליגות לקבוצות אונליין 2020
18+25/12/20 BBO הודעה דף המידע על הליגות
גמר אליפות פתוחה אונליין 2020 27-28/11/20 BBO הודעה משתתפים תקנון תוצאות
אליפות פתוחה אונליין 2020
12-14/11/20 BBO הודעה   תקנון תוצאות חצי גמר
גביע המדינה לקבוצות 2020
16-17/10/20 BBO הודעה הרכבים תקנון מוקדמות מפגשים
1/8 1/4 1/2 גמר
משחקי דורות 2020 12/9/20 BBO       תוצאות
אליפות גברים 2020 אונליין 6/8/20 BBO הודעה   תקנון תוצאות
אליפות נשים 2020 אונליין 6/8/20 BBO הודעה   תקנון תוצאות
זוגות מעורבים 2020 אונליין 6/2020 BBO     תקנון תוצאות
זוגות סניורים 2020 אונליין 5/2020 BBO     תקנון תוצאות