(*) שדה חובה
פרטי נשוא התלונה:(על מי מתלוננים)
פרטי המדווח:

לשם הגשת תלונה בעילום שם יש לפנות אל משרד ההתאגדות 09-7774031 או ibf@bridge.co.il
פרטי התחרות:
פרטי היד:

במידה ונרשם קישור לחלוקה אין צורך למלא את פרטי היד.


 


 


 


 
W N E S
פרטי התלונה: (*)
קבצים מצורפים:
טיפול והחלטות:
תאריך הערה / החלטה גורם מחליט  
הופצה החלטה אחרונה
הערות נוספות / תגובת הנילון:

פרטי השחקן פרטי המדווח פרטי התחרות פרטי היד פרטי התלונה קבצים מצורפים טיפול והחלטות הערות נוספות פתיחת מצורפים הדפסה לתגובה