פרטי הקבוצה:
חברי הקבוצה:
מספר מס. חבר שם השחקן חידוש חברות
קפטן
2
3
4
5
6
הערות:
אזור משחק מבוקש:צפון
פולג (יום שישי)
מרכז
דרום
 • שימו לב:הבקשה לשחק באיזור מסויים אינה מחייבת שתשובצו לאותו אזור. כל הקבוצות יקבלו הודעה נוספת על הבית בו שובצו.
 • כרטיסי שיטות
 • יש להעלות כרטיס שיטות עבור כל הזוגות בקבוצה בקישור.
 • דוגמא לכרטיסי שיטות והדרכה:
  הוראות למילוי כרטיסי שיטות רשמי (נכתב ע"י קובי שחר). לחץ כאן
  כרטיס שיטות רשמי בשיטת WORD לחץ כאן
  כרטיס שיטות רשמי בפורמט EXCEL לחץ כאן
  כרטיס שיטות מלא, סטנדרט ישראלי לחץ כאן
  כרטיס שיטות מלא, בשיטת 2 על 1 לחץ כאן