Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
מוסקוביץ הקטור
מס. חבר: 9130תואר: רב אמןסניף: ת"א - אביבים

נכון לתאריך: 08-08-20מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 7,3319762118,141
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן ארד) .274193,690
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
08-08-2020#540 Pairs Avivim Carmel Shabb מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
06-08-2020#379 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
06-08-2020#1696 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)13..13
01-08-2020#5221 Pairs Avivim Carmel & Fr מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו7,3129762118,122
30-07-2020#8106 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)14..14
26-07-2020#6770 Pairs Avivim Carmel & Fr מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
24-07-2020סימולטנית ארצית אונליין - 24.7 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).3.30
23-07-2020#1587 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)11..11
21-07-2020#5435 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)7..7
18-07-2020#4085 Pairs BAROMETER avivim c מושב 1 (חיפה כרמל)9..9
15-07-2020פסטיבל ONLINE - תחרויות בוקר מושב 4 (פסטיבל בינלאומי).2.20
14-07-2020פסטיבל ONLINE - תחרויות בוקר מושב 3 (פסטיבל בינלאומי).3.30
07-07-2020#5521 Pairs avivim carmel frie מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
05-07-2020#7590 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)11..11
04-07-2020#2719 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
30-06-2020#2546 Pairs Avivim Carmel N-Z מושב 1 (ת"א - אביבים)....
28-06-2020#8689 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)12..12
28-06-2020#8428 Pairs avivim carmel frie מושב 1 (ת"א - אביבים)7..7
27-06-2020#8567 Pairs avivim carmel frie מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
25-06-2020#3728 Pairs Avivim Carmel N-Z מושב 1 (ת"א - אביבים)14..14
21-06-2020#5999 Pairs Avivim Carmel N-Z מושב 1 (ת"א - אביבים)14..14
20-06-2020#7172 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)12..12
19-06-2020#2305 Pairs Booklet Avivim Car מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
18-06-2020#7547 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
15-06-2020#5781 Pairs avivim carmel baro מושב 1 (ת"א - אביבים)....
12-06-2020אליפות ישראל מעורבים אונליין 2 בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).3.30
12-06-2020אליפות ישראל מעורבים אונליין 2 מושב 3 (התאגדות ישראלית לברידג)3..3
12-06-2020אליפות ישראל מעורבים אונליין 2 מושב 4 (התאגדות ישראלית לברידג)1..1
11-06-2020#20 Pairs avivim carmel friend מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
08-06-2020#5713 Pairs barometer avivim c מושב 1 (ת"א - אביבים)....
07-06-2020#9836 Pairs Avivim Carmel & fr מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
06-06-2020#3167 Pairs Avivim Carmel & Fr מושב 1 (ת"א - אביבים)14..14
05-06-2020אליפות ישראל מעורבים אונליין 2 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)4..4
05-06-2020אליפות ישראל מעורבים אונליין 2 מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)2..2
04-06-2020#5721 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)7..7
02-06-2020#8070 Pairs avivim carmel frie מושב 1 (ת"א - אביבים)....
22-05-2020סימולטנית ארצית אונליין - 22.5 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
16-05-2020אליפות סניורים אונליין 2020 בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).6.60
16-05-2020אליפות סניורים אונליין 2020 מושב 4 (התאגדות ישראלית לברידג)16..16
15-05-2020אליפות סניורים אונליין 2020 מושב 3 (התאגדות ישראלית לברידג)4..4
09-05-2020אליפות סניורים אונליין 2020 מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)2..2
08-05-2020אליפות סניורים אונליין 2020 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)1..1
  נקודות אמן - יתרת פתיחה7,1239582117,753
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח