Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
קלר יצחק
מס. חבר: 9105תואר: רב אמן כסףסניף: פ"ת - אם המושבות

נכון לתאריך: 03-06-20מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 23,8933,51027172,543
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן זהב) ..291,450
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
22-05-2020סימולטנית ארצית אונליין - 22.5 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).3.30
20-05-2020Israeli Pairs BBO - 20.5.20 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)7..7
17-05-2020Israeli Pairs BBO - 17.5.20 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)13..13
16-05-2020אליפות סניורים אונליין 2020 מושב 4 (התאגדות ישראלית לברידג)10..10
16-05-2020אליפות סניורים אונליין 2020 בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).4.40
15-05-2020אליפות סניורים אונליין 2020 מושב 3 (התאגדות ישראלית לברידג)1..1
13-05-2020Israeli Pairs BBO - 13.5.20 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)2..2
09-05-2020אליפות סניורים אונליין 2020 מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)4..4
08-05-2020אליפות סניורים אונליין 2020 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)1..1
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו23,8553,50327172,435
26-04-2020Israeli Pairs BBO - 26.4.20 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)1..1
19-04-2020Israeli Pairs BBO 19.4.20 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)1..1
15-04-2020Israel Pairs BBO - 15.4.20 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
12-04-2020Israel Pairs BBO - 12.4.20 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
07-04-2020Israeli Pairs BBO - 7.4.20 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
02-04-2020Israeli Pairs BBO - 2.4.20 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)2..2
12-03-2020אם-המושבות-ימי-ה-מרס-אפריל-בוק מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
11-03-2020תחרות רביעי בוקר מרס מושב 2 (ת"א - אביבים)....
10-03-2020אם-המושבות-ימי-ג-מרס-אפריל-בוק מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)14..14
08-03-2020ראשון מרץ מושב 2 (פ"ת - ויצו)....
05-03-2020אם-המושבות-ימי-ה-מרס-אפריל-בוק מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)3..3
04-03-2020תחרות רביעי בוקר מרס מושב 1 (ת"א - אביבים)6..6
03-03-2020אם-המושבות-ימי-ג-מרס-אפריל-בוק מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)6..6
01-03-2020ראשון מרץ מושב 1 (פ"ת - ויצו)....
27-02-2020אם-המושבות-ימי-ה-בוקר-ינואר-פב בונוס (פ"ת - אם המושבות)24..24
27-02-2020אם-המושבות-ימי-ה-בוקר-ינואר-פב מושב 9 (פ"ת - אם המושבות)6..6
26-02-2020תחרות רביעי בוקר פברואר בונוס (ת"א - אביבים)2..2
26-02-2020תחרות רביעי בוקר פברואר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
25-02-2020אם-המושבות-ימי-ג-בוקר-ינואר-פב בונוס (פ"ת - אם המושבות)27..27
25-02-2020אם-המושבות-ימי-ג-בוקר-ינואר-פב מושב 8 (פ"ת - אם המושבות)15..15
23-02-2020ראשון פברואר מושב 4 (פ"ת - ויצו)....
20-02-2020אם-המושבות-ימי-ה-בוקר-ינואר-פב מושב 8 (פ"ת - אם המושבות)4..4
19-02-2020תחרות רביעי בוקר פברואר מושב 3 (ת"א - אביבים)8..8
18-02-2020אם-המושבות-ימי-ג-בוקר-ינואר-פב מושב 7 (פ"ת - אם המושבות)12..12
16-02-2020ראשון פברואר מושב 3 (פ"ת - ויצו)....
13-02-2020אם-המושבות-ימי-ה-בוקר-ינואר-פב מושב 7 (פ"ת - אם המושבות)8..8
12-02-2020תחרות רביעי בוקר פברואר מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
11-02-2020אם-המושבות-ימי-ג-בוקר-ינואר-פב מושב 6 (פ"ת - אם המושבות)15..15
09-02-2020ראשון פברואר מושב 2 (פ"ת - ויצו)....
06-02-2020אם-המושבות-ימי-ה-בוקר-ינואר-פב מושב 6 (פ"ת - אם המושבות)1..1
05-02-2020תחרות רביעי בוקר פברואר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
04-02-2020אם-המושבות-ימי-ג-בוקר-ינואר-פב מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)6..6
02-02-2020ראשון פברואר מושב 1 (פ"ת - ויצו)6..6
02-02-2020סימולטנית ארצית פברואר 2020 - מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)21.12
  נקודות אמן - יתרת פתיחה23,6833,50227172,253
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח