Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
לביא עמיקם
מס. חבר: 8449תואר: רב אמן כסףסניף: ת"א - אביבים

נכון לתאריך: 03-06-20מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 11,4012,70028852,801
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן זהב) .300123,600
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו11,4012,70028852,801
  נקודות אמן - יתרת פתיחה11,4012,70028852,801
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח