Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
בן מאיר יוסף
מס. חבר: 808תואר: רב אמןסניף: קריות

נכון לתאריך: 28-02-20מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 13,2829721923,952
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן ארד) .278213,830
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
23-02-2020פתיחת העונה (א) מושב 6 (קריות)....
16-02-2020פתיחת העונה (א) מושב 5 (קריות)....
09-02-2020פתיחת העונה (א) מושב 4 (קריות)8..8
05-02-2020סגל קרייתי 2020 - בית ב' מחזור מושב 1 (קריות)7..7
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו13,2679721923,937
29-01-2020סגל קרייתי בית ב' - מחזור 2 בונוס (קריות)....
26-01-2020פתיחת העונה (א) מושב 3 (קריות)....
22-01-2020סגל קרייתי בית ב' - מחזור 2 מושב 4 (קריות)....
19-01-2020פתיחת העונה (א) מושב 2 (קריות)7..7
12-01-2020פתיחת העונה (א) מושב 1 (קריות)....
05-01-2020סימולטנית ארצית ינואר 2020 - מ מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)31.13
29-12-2019סוף השנה (א) בונוס (קריות)....
29-12-2019סוף השנה (א) מושב 6 (קריות)6..6
18-12-2019סגל קרייתי 2020 - בית א' מחזור בונוס (קריות)18..18
08-12-2019סוף השנה (א) מושב 3 (קריות)6..6
23-11-2019ליגה א' - בית 1 (חיפה) בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)6130.361
17-11-2019גביע אילנה שכטר (א) בונוס (קריות)....
06-11-2019מוקדמות סגל קרייתי לזוגות 2020 בונוס (קריות)....
06-11-2019מוקדמות סגל קרייתי לזוגות 2020 מושב 8 (קריות)....
03-11-2019גביע אילנה שכטר (א) מושב 5 (קריות)7..7
30-10-2019מוקדמות סגל קרייתי לזוגות 2020 מושב 7 (קריות)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה13,1599411923,519
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח