Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
עזרא משה
מס. חבר: 7291תואר: רב אמןסניף: ת"א - אביבים

נכון לתאריך: 03-06-20מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 15,4861,1894629,676
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן ארד) .31.310
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו15,4861,1894629,676
10-03-2020ימי שלישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)6..6
06-03-2020ארצית ברידג' 4פן רמת גן בונוס (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
06-03-2020ארצית ברידג' 4פן רמת גן מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
05-03-2020ימי חמישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
27-02-2020ימי חמישי בערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
24-02-2020ברומטר כלליות פברואר בונוס (ת"א - אביבים)....
24-02-2020ברומטר 24/02 באביבים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
15-02-2020ארצית ע"ש פנינה מינץ ז"ל בונוס (רמת השרון).3.30
15-02-2020ארצית ע"ש פנינה מינץ ז"ל מושב 1 (רמת השרון)2..2
10-02-2020ברומטר 10/02 מושב 1 (ת"א - אביבים)7..7
06-02-2020ימי חמישי בערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)4..4
02-02-2020סימולטנית ארצית פברואר 2020 - מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)43.34
  נקודות אמן - יתרת פתיחה15,4631,1834629,593
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח