Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
ארזיל אתי
מס. חבר: 6825תואר: אמן בכיר כסףסניף: קריות

נכון לתאריך: 17-03-20מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 13,714756121,324
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר זהב) ..3150
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
11-03-2020סגל קרייתי בית ב' - מחזור 4 מושב 1 (קריות)....
08-03-2020פתיחת העונה (א) מושב 8 (קריות)....
08-03-2020פתיחת העונה (א) בונוס (קריות)5..5
04-03-2020סגל קרייתי 2020 - בית א' מחזור בונוס (קריות)10..10
01-03-2020פתיחת העונה (א) מושב 7 (קריות)6..6
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו13,693756121,303
23-02-2020פתיחת העונה (א) מושב 6 (קריות)4..4
21-02-2020גביע מיכל אמבר בונוס (קריות).4.40
21-02-2020גביע מיכל אמבר מושב 1 (קריות)8..8
16-02-2020פתיחת העונה (א) מושב 5 (קריות)4..4
09-02-2020פתיחת העונה (א) מושב 4 (קריות)8..8
29-01-2020סגל קרייתי 2020 - בית א' מחזור בונוס (קריות)21..21
26-01-2020פתיחת העונה (א) מושב 3 (קריות)8..8
19-01-2020פתיחת העונה (א) מושב 2 (קריות)....
05-01-2020סימולטנית ארצית ינואר 2020 - מ מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)103.40
29-12-2019סוף השנה (א) בונוס (קריות)13..13
29-12-2019סוף השנה (א) מושב 6 (קריות)6..6
22-12-2019סוף השנה (א) מושב 5 (קריות)4..4
18-12-2019סגל קרייתי 2020 - בית ב' מחזור בונוס (קריות)9..9
18-12-2019סגל קרייתי 2020 - בית ב' מחזור מושב 5 (קריות)....
15-12-2019סוף השנה (א) מושב 4 (קריות)8..8
11-12-2019סגל קרייתי 2020 - בית ב' מחזור מושב 4 (קריות)8..8
08-12-2019סוף השנה (א) מושב 3 (קריות)4..4
06-12-2019סימולטנית ארצית דצמבר 2019 - ב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)63.36
04-12-2019סגל קרייתי 2020 - בית ב' מחזור מושב 3 (קריות)7..7
01-12-2019סוף השנה (א) מושב 2 (קריות)6..6
  נקודות אמן - יתרת פתיחה13,559746121,069
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח