Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
תמיר טובה
מס. חבר: 667תואר: אמן בכיר זהבסניף: קריות

נכון לתאריך: 02-06-20מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 14,003714421,343
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן) .366660
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו14,003714421,343
11-03-2020סגל קרייתי בית ב' - מחזור 4 מושב 1 (קריות)....
08-03-2020פתיחת העונה (א) בונוס (קריות)19..19
08-03-2020פתיחת העונה (א) מושב 8 (קריות)8..8
04-03-2020סגל קרייתי 2020 - בית ב' מחזור בונוס (קריות)2..2
04-03-2020סגל קרייתי 2020 - בית ב' מחזור מושב 5 (קריות)....
01-03-2020פתיחת העונה (א) מושב 7 (קריות)8..8
26-02-2020סגל קרייתי 2020 - בית ב' מחזור מושב 4 (קריות)....
23-02-2020פתיחת העונה (א) מושב 6 (קריות)....
21-02-2020גביע מיכל אמבר בונוס (קריות).1.10
21-02-2020גביע מיכל אמבר מושב 1 (קריות)1..1
19-02-2020סגל קרייתי 2020 - בית ב' מחזור מושב 3 (קריות)5..5
16-02-2020פתיחת העונה (א) מושב 5 (קריות)8..8
12-02-2020סגל קרייתי 2020 - בית ב' מחזור מושב 2 (קריות)....
09-02-2020פתיחת העונה (א) מושב 4 (קריות)4..4
05-02-2020סגל קרייתי 2020 - בית ב' מחזור מושב 1 (קריות)9..9
02-02-2020סימולטנית ארצית פברואר 2020 - מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)21.12
  נקודות אמן - יתרת פתיחה13,937712421,257
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח