Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
שניידר רני
מס. חבר: 6373תואר: רב אמן בינלאומיסניף: רמת גן - ברידג' 4 פאן

נכון לתאריך: 03-06-20מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 22,0074,3892,202175,997
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן בינלאומי כסף) .61179846,010
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו22,0074,3892,202175,997
28-02-2020ארצית ההגנה 28-02-20 בונוס (רעננה - ההגנה).7.70
28-02-2020ארצית ההגנה 28-02-20 מושב 1 (רעננה - ההגנה)19..19
15-02-2020ארצית ע"ש פנינה מינץ ז"ל בונוס (רמת השרון).2.20
15-02-2020ארצית ע"ש פנינה מינץ ז"ל מושב 1 (רמת השרון)1..1
07-02-2020ארצית במועדון השרון בונוס (השרון).2.20
07-02-2020ארצית במועדון השרון מושב 1 (השרון)4..4
07-02-2020ארצית במועדון השרון מושב 2 (השרון)1..1
02-02-2020סימולטנית ארצית פברואר 2020 - מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)21.12
  נקודות אמן - יתרת פתיחה21,9804,3772,202175,850
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח