Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
גלברד מרדכי
מס. חבר: 612תואר: רב אמן בינלאומי כסףסניף: נהריה - לב הצפון

נכון לתאריך: 25-11-20מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 68,20813,3113,048353,718
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
25-11-2020מושבות-פולג-רמהש-השרון-בית-א-רביעי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)7..7
25-11-2020מושבות-פולג-רמהש-השרון-בית-א-רביעי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
24-11-2020סניף ירושלים - ימי שלישי אחר הצהרים - אוקטובר נובמבר 2020 בונוס (ירושלים)....
24-11-2020סניף ירושלים - ימי שלישי בוקר - אוקטובר נובמבר 2020 בונוס (ירושלים)....
24-11-2020מושבות-פולג-רמהש-השרון-שלישי-20:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
24-11-2020מושבות-פולג-רמהש-השרון-שלישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
23-11-2020מושבות-פולג-רמהש-השרון-שני-20:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)4..4
23-11-2020מושבות-פולג-רמהש-השרון-שני-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)7..7
22-11-2020סניף ירושלים - ימי ראשון בוקר - אוקטובר נובמבר 2020 מושב 8 (ירושלים)3..3
21-11-2020מושבות-פולג-רמהש-השרון-שבת-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)1..1
20-11-2020מושבות-פולג-רמהש-השרון-שישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)4..4
18-11-2020מושבות-פולג-רמהש-השרון-בית-א-רביעי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)1..1
17-11-2020סניף ירושלים - ימי שלישי בוקר - אוקטובר נובמבר 2020 מושב 7 (ירושלים)2..2
17-11-2020מושבות-פולג-רמהש-השרון-שלישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)7..7
16-11-2020מושבות-פולג-רמהש-השרון-שני-20:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)2..2
16-11-2020מושבות-פולג-רמהש-השרון-שני-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)7..7
15-11-2020מושבות-פולג-רמהש-השרון-ראשון-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)1..1
14-11-2020סניף ירושלים - שבת אחר הצהרים - אוקטובר נובמבר 2020 מושב 7 (ירושלים)5..5
12-11-2020סניף ירושלים - ימי חמישי אחר הצהרים - אוקטובר נובמבר 2020 מושב 6 (ירושלים)2..2
10-11-2020סניף ירושלים - ימי שלישי אחר הצהרים - אוקטובר נובמבר 2020 מושב 6 (ירושלים)13..13
10-11-2020מושבות-פולג-רמהש-השרון-שלישי-20:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)3..3
09-11-2020מושבות-פולג-רמהש-השרון-שני-10:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)8..8
08-11-2020סניף ירושלים - ימי ראשון אחר הצהרים - אוקטובר נובמבר 2020 מושב 5 (ירושלים)4..4
06-11-2020מושבות-פולג-רמהש-השרון-שישי-10:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)....
05-11-2020מושבות-פולג-רמהש-השרון-חמישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)1..1
03-11-2020מושבות-פולג-רמהש-השרון-בית-א-שלישי-10:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)3..3
02-11-2020מושבות-פולג-רמהש-השרון-שני-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)6..6
01-11-2020מושבות-פולג-רמהש-השרון-ראשון-20:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו68,11713,3113,048353,627
31-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
31-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)2..2
31-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
30-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
30-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
29-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
29-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)7..7
28-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
28-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
27-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
27-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-10:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)5..5
27-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
26-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
26-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-10:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)....
26-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
26-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)3..3
25-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
25-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
24-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)3..3
23-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-10:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)10..10
21-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-10:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)1..1
20-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)1..1
19-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)4..4
18-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)2..2
17-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)9..9
16-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-10:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)2..2
16-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)2..2
15-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)3..3
14-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)3..3
13-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-10:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)3..3
13-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)11..11
12-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-10:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)4..4
12-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)1..1
10-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
10-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)4..4
08-10-2020סניף ירושלים - ימי חמישי בוקר - אוקטובר נובמבר 2020 מושב 1 (ירושלים)1..1
07-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)1..1
06-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-10:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)2..2
05-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)2..2
04-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-10:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)4..4
04-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)1..1
03-10-2020סניף ירושלים - שבת בבוקר - אוקטובר נובמבר 2020 מושב 1 (ירושלים)6..6
02-10-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-10:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)7..7
30-09-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
30-09-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-10:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)6..6
30-09-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
30-09-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)....
29-09-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
29-09-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-10:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)9..9
29-09-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
27-09-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
26-09-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
26-09-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)1..1
26-09-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)1..1
23-09-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)....
22-09-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)1..1
20-09-2020מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ימי-א-10:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)2..2
14-09-2020ימי שני בוקר-ספטמבר מושב 2 (רמת השרון)11..11
14-09-2020#20084 Pairs Moshavot+Poleg+Ramhash& Friends מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)4..4
09-09-2020#71368 Pairs Moshavot+Poleg+R.Hasharon&Friends מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)6..6
08-09-2020#3666 Pairs hagana RAANANA מושב 1 (רעננה - ההגנה)2..2
07-09-2020#53155 Pairs Moshavot+Poleg+R.Hasharon&Friend מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)5..5
02-09-2020#9299 Pairs Moshavot-Poleg-Ramat hasharon & Friend מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)7..7
01-09-2020#8610 Pairs hagana RAANANA מושב 1 (רעננה - ההגנה)6..6
31-08-2020#1763 Pairs Moshavot-Poleg-Ram מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)1..1
26-08-2020#3268 Pairs Moshavot-Poleg-Ram מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)2..2
19-08-2020#8557 Pairs Moshavot-Poleg-Ram מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)7..7
13-08-2020#3476 Pairs Jerusalem Bridge - מושב 1 (ירושלים)....
12-08-2020#3083 Pairs Moshavot-Poleg-Ram מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)7..7
11-08-2020#8036 Pairs Moshavot-Poleg-Ram מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)6..6
10-08-2020#8909 Pairs Moshavot-Poleg-Ram מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)11..11
04-08-2020#1728 Pairs Moshavot-Poleg-Ram מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)3..3
03-08-2020#4384 Pairs Moshavot-Poleg-Ra מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)4..4
02-08-2020#6570 Pairs Moshavot-Poleg-Ram מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)7..7
  נקודות אמן - יתרת פתיחה67,90413,3113,048353,414
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח