Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
גלברד מרדכי
מס. חבר: 612תואר: רב אמן בינלאומי כסףסניף: נהריה - לב הצפון

נכון לתאריך: 17-03-20מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 67,79913,3053,048353,249
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
11-03-2020ימי רביעי ערב- פרס כספי מושב 2 (רמת השרון)9..9
09-03-2020תחרות שני בוקר מרץ מושב 2 (ת"א - אביבים)5..5
08-03-2020ימי מראשון ערב-מרץ מושב 2 (רמת השרון)4..4
07-03-2020שבת החדשה מרץ 2020 מושב 1 (פולג- ברידג' פוינט)8..8
06-03-2020ארצית ברידג' 4פן רמת גן מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)3..3
06-03-2020ארצית ברידג' 4פן רמת גן בונוס (רמת גן - ברידג' 4 פאן).3.30
04-03-2020ימי רביעי ערב- פרס כספי מושב 1 (רמת השרון)6..6
03-03-2020ימי שלישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)7..7
02-03-2020תחרות שני בוקר מרס מושב 1 (ת"א - אביבים)8..8
01-03-2020ימי מראשון ערב-מרץ מושב 1 (רמת השרון)9..9
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו67,74013,3023,048353,160
28-02-2020$$$ שישי אחה"צ פרסים כספיים $$ בונוס (ת"א - אביבים)....
27-02-2020ימי חמישי בערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
26-02-2020רביעי ערב-פרס כספי בונוס (רמת השרון)10..10
25-02-2020ימי שלישי - ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)11..11
25-02-2020תחרות שלישי בוקר פברואר בונוס (ת"א - אביבים)....
25-02-2020תחרות שלישי בוקר פברואר מושב 4 (ת"א - אביבים)19..19
24-02-2020תחרות שני בוקר פברואר בונוס (ת"א - אביבים)19..19
24-02-2020תחרות שני בוקר פברואר מושב 4 (ת"א - אביבים)10..10
23-02-2020ימי ראשון-ערב-פברואר בונוס (רמת השרון)8..8
23-02-2020ימי ראשון-ערב-פברואר מושב 3 (רמת השרון)19..19
22-02-2020ארצית באקדמיה לברידג? בונוס (ת"א - האקדמיה לברידג').2.20
22-02-2020ארצית באקדמיה לברידג? מושב 1 (ת"א - האקדמיה לברידג')1..1
22-02-2020ארצית באקדמיה לברידג? מושב 2 (ת"א - האקדמיה לברידג')5..5
20-02-2020ימי חמישי בערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)13..13
19-02-2020רביעי ערב-פרס כספי מושב 3 (רמת השרון)6..6
18-02-2020ימי שלישי - ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)7..7
17-02-2020תחרות שני בוקר פברואר מושב 3 (ת"א - אביבים)13..13
16-02-2020ימי ראשון-ערב-פברואר מושב 2 (רמת השרון)8..8
15-02-2020ארצית ע"ש פנינה מינץ ז"ל בונוס (רמת השרון).4.40
15-02-2020ארצית ע"ש פנינה מינץ ז"ל מושב 1 (רמת השרון)6..6
13-02-2020ימי חמישי בערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)14..14
12-02-2020רביעי ערב-פרס כספי מושב 2 (רמת השרון)9..9
11-02-2020ימי שלישי - ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)8..8
10-02-2020תחרות שני בוקר פברואר מושב 2 (ת"א - אביבים)9..9
09-02-2020ימי ראשון-ערב-פברואר מושב 1 (רמת השרון)7..7
07-02-2020$$$ שישי אחה"צ פרסים כספיים $$ מושב 1 (ת"א - אביבים)14..14
05-02-2020רביעי ערב-פרס כספי מושב 1 (רמת השרון)11..11
04-02-2020ימי שלישי - ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)11..11
03-02-2020תחרות שני בוקר פברואר מושב 1 (ת"א - אביבים)16..16
02-02-2020סימולטנית ארצית פברואר 2020 - מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)11.11
01-02-2020ליגת העל לזוגות טופבוטום 2020 בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)..301,500
01-02-2020ליגת העל לזוגות טופבוטום 2020 מושב 5 (התאגדות ישראלית לברידג)30..30
01-02-2020ליגת העל לזוגות טופבוטום 2020 מושב 6 (התאגדות ישראלית לברידג)....
01-02-2020ליגת העל לזוגות טופבוטום 2020 בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).4.40
31-01-2020$$$ שישי אחה"צ - פרסים כספיים בונוס (ת"א - אביבים)....
31-01-2020$$$ שישי אחה"צ - פרסים כספיים מושב 5 (ת"א - אביבים)18..18
30-01-2020ימי חמישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
30-01-2020ימי חמישי ערב מושב 5 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
29-01-2020ימי רביעי ערב מושב 5 (רמת השרון)12..12
28-01-2020ימי שלישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)18..18
28-01-2020ימי שלישי ערב מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה)12..12
27-01-2020תחרות שני בוקר ינואר בונוס (ת"א - אביבים)14..14
27-01-2020תחרות שני בוקר ינואר מושב 4 (ת"א - אביבים)14..14
26-01-2020ימי ראשון ערב-ינואר בונוס (רמת השרון)7..7
26-01-2020ימי ראשון ערב-ינואר מושב 3 (רמת השרון)12..12
25-01-2020שבת החדשה ינואר 2020 בונוס (פולג- ברידג' פוינט)....
24-01-2020$$$ שישי אחה"צ - פרסים כספיים מושב 4 (ת"א - אביבים)5..5
22-01-2020ימי רביעי ערב מושב 4 (רמת השרון)14..14
21-01-2020ימי שלישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)8..8
20-01-2020תחרות שני בוקר ינואר מושב 3 (ת"א - אביבים)13..13
19-01-2020ימי ראשון ערב-ינואר מושב 2 (רמת השרון)13..13
18-01-2020שבת החדשה ינואר 2020 מושב 3 (פולג- ברידג' פוינט)7..7
15-01-2020ימי רביעי ערב מושב 3 (רמת השרון)12..12
14-01-2020ימי שלישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)3..3
13-01-2020תחרות שני בוקר ינואר מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
12-01-2020ימי ראשון ערב-ינואר מושב 1 (רמת השרון)10..10
11-01-2020ליגת העל לזוגות טופבוטום 2020 מושב 3 (התאגדות ישראלית לברידג)24..24
11-01-2020ליגת העל לזוגות טופבוטום 2020 מושב 4 (התאגדות ישראלית לברידג)1..1
11-01-2020ליגת העל לזוגות טופבוטום 2020 בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).8.80
10-01-2020ליגת העל לזוגות טופבוטום 2020 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)8..8
10-01-2020ליגת העל לזוגות טופבוטום 2020 מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)12..12
08-01-2020ימי רביעי ערב מושב 2 (רמת השרון)5..5
07-01-2020ימי שלישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)15..15
06-01-2020תחרות שני בוקר ינואר מושב 1 (ת"א - אביבים)12..12
05-01-2020סימולטנית ארצית ינואר 2020 - מ מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)43.34
01-01-2020ימי רביעי ערב מושב 1 (רמת השרון)13..13
31-12-2019ימי שלישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)25..25
31-12-2019ימי שלישי ערב מושב 5 (ת"א - בית הלוחם אפקה)11..11
31-12-2019תחרות שלישי בוקר דצמבר בונוס (ת"א - אביבים)....
30-12-2019תחרות שני בוקר דצמבר בונוס (ת"א - אביבים)21..21
30-12-2019תחרות שני בוקר דצמבר מושב 5 (ת"א - אביבים)7..7
29-12-2019תחרות ברומטר 29-12-19 מושב 1 (ת"א - כיכר המדינה)5..5
28-12-2019ארצית גביע ארנונה שפאן ז"ל בונוס (רמת השרון).1.10
28-12-2019ארצית גביע ארנונה שפאן ז"ל מושב 1 (רמת השרון)1..1
26-12-2019ימי חמישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
25-12-2019ימי רביעי ערב-פרס כספי בונוס (רמת השרון)....
25-12-2019תחרות רביעי בוקר דצמבר בונוס (ת"א - אביבים)....
25-12-2019תחרות רביעי בוקר דצמבר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
24-12-2019ימי שלישי ערב מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה)14..14
24-12-2019תחרות שלישי בוקר דצמבר מושב 4 (ת"א - אביבים)14..14
23-12-2019תחרות שני בוקר דצמבר מושב 4 (ת"א - אביבים)11..11
22-12-2019תחרות ברומטר 22-12-19 מושב 1 (ת"א - כיכר המדינה)10..10
19-12-2019ימי חמישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)13..13
18-12-2019ימי רביעי ערב-פרס כספי מושב 3 (רמת השרון)14..14
17-12-2019ימי שלישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)18..18
16-12-2019תחרות שני בוקר דצמבר מושב 3 (ת"א - אביבים)15..15
11-12-2019ימי רביעי ערב-פרס כספי מושב 2 (רמת השרון)14..14
10-12-2019ימי שלישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)13..13
09-12-2019תחרות שני בוקר דצמבר מושב 2 (ת"א - אביבים)10..10
02-12-2019תחרות שני בוקר דצמבר מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
  נקודות אמן - יתרת פתיחה66,94913,2793,018350,639
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח