Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
גלברד מרדכי
מס. חבר: 612תואר: רב אמן בינלאומי כסףסניף: נהריה - לב הצפון

נכון לתאריך: 26-05-20מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 67,83413,3113,048353,344
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
20-05-2020Israeli Pairs BBO - 20.5.20 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)20..20
19-05-2020#9760 Pairs POLEG & RAMAT HASH בונוס (פולג- ברידג' פוינט)....
17-05-2020Israeli Pairs BBO - 17.5.20 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)3..3
17-05-2020#6265 Pairs POLEG & RAMAT HASH בונוס (פולג- ברידג' פוינט)....
16-05-2020אליפות סניורים אונליין 2020 מושב 4 (התאגדות ישראלית לברידג)1..1
16-05-2020אליפות סניורים אונליין 2020 בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).4.40
15-05-2020אליפות סניורים אונליין 2020 מושב 3 (התאגדות ישראלית לברידג)1..1
10-05-2020Israeli Pairs BBO - 10.5.20 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)2..2
09-05-2020אליפות סניורים אונליין 2020 מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)4..4
08-05-2020אליפות סניורים אונליין 2020 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)4..4
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו67,79913,3073,048353,269
24-04-2020סימולטנית ארצית באינטרנט - 24. מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).2.20
11-03-2020ימי רביעי ערב- פרס כספי מושב 2 (רמת השרון)9..9
09-03-2020תחרות שני בוקר מרץ מושב 2 (ת"א - אביבים)5..5
08-03-2020ימי מראשון ערב-מרץ מושב 2 (רמת השרון)4..4
07-03-2020שבת החדשה מרץ 2020 מושב 1 (פולג- ברידג' פוינט)8..8
06-03-2020ארצית ברידג' 4פן רמת גן בונוס (רמת גן - ברידג' 4 פאן).3.30
06-03-2020ארצית ברידג' 4פן רמת גן מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)3..3
04-03-2020ימי רביעי ערב- פרס כספי מושב 1 (רמת השרון)6..6
03-03-2020ימי שלישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)7..7
02-03-2020תחרות שני בוקר מרס מושב 1 (ת"א - אביבים)8..8
01-03-2020ימי מראשון ערב-מרץ מושב 1 (רמת השרון)9..9
28-02-2020$$$ שישי אחה"צ פרסים כספיים $$ בונוס (ת"א - אביבים)....
27-02-2020ימי חמישי בערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
26-02-2020רביעי ערב-פרס כספי בונוס (רמת השרון)10..10
25-02-2020ימי שלישי - ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)11..11
25-02-2020תחרות שלישי בוקר פברואר בונוס (ת"א - אביבים)....
25-02-2020תחרות שלישי בוקר פברואר מושב 4 (ת"א - אביבים)19..19
24-02-2020תחרות שני בוקר פברואר בונוס (ת"א - אביבים)19..19
24-02-2020תחרות שני בוקר פברואר מושב 4 (ת"א - אביבים)10..10
23-02-2020ימי ראשון-ערב-פברואר בונוס (רמת השרון)8..8
23-02-2020ימי ראשון-ערב-פברואר מושב 3 (רמת השרון)19..19
22-02-2020ארצית באקדמיה לברידג? בונוס (ת"א - האקדמיה לברידג').2.20
22-02-2020ארצית באקדמיה לברידג? מושב 1 (ת"א - האקדמיה לברידג')1..1
22-02-2020ארצית באקדמיה לברידג? מושב 2 (ת"א - האקדמיה לברידג')5..5
20-02-2020ימי חמישי בערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)13..13
19-02-2020רביעי ערב-פרס כספי מושב 3 (רמת השרון)6..6
18-02-2020ימי שלישי - ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)7..7
17-02-2020תחרות שני בוקר פברואר מושב 3 (ת"א - אביבים)13..13
16-02-2020ימי ראשון-ערב-פברואר מושב 2 (רמת השרון)8..8
15-02-2020ארצית ע"ש פנינה מינץ ז"ל בונוס (רמת השרון).4.40
15-02-2020ארצית ע"ש פנינה מינץ ז"ל מושב 1 (רמת השרון)6..6
13-02-2020ימי חמישי בערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)14..14
12-02-2020רביעי ערב-פרס כספי מושב 2 (רמת השרון)9..9
11-02-2020ימי שלישי - ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)8..8
10-02-2020תחרות שני בוקר פברואר מושב 2 (ת"א - אביבים)9..9
09-02-2020ימי ראשון-ערב-פברואר מושב 1 (רמת השרון)7..7
07-02-2020$$$ שישי אחה"צ פרסים כספיים $$ מושב 1 (ת"א - אביבים)14..14
05-02-2020רביעי ערב-פרס כספי מושב 1 (רמת השרון)11..11
04-02-2020ימי שלישי - ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)11..11
03-02-2020תחרות שני בוקר פברואר מושב 1 (ת"א - אביבים)16..16
02-02-2020סימולטנית ארצית פברואר 2020 - מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)11.11
  נקודות אמן - יתרת פתיחה67,48513,2953,048352,835
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח