Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
לבני יעקב
מס. חבר: 5731תואר: אמן בכיר כסףסניף: קיסריה

נכון לתאריך: 12-08-20מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 15,154404219,294
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר זהב) .9621,060
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו15,154404219,294
11-07-2020פסטיבל ONLINE - זוגות גברים מושב 1 (פסטיבל בינלאומי)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה15,154404219,294
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח