Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
כהן אילן
מס. חבר: 5350תואר: רב אמן זהבסניף: קריות

נכון לתאריך: 02-06-20מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 17,4503,00138966,910
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן בינלאומי) .99961140,540
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו17,4503,00138966,910
02-02-2020סימולטנית ארצית פברואר 2020 - מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה17,4503,00138966,910
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח