Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
ברסלאור מנחם
מס. חבר: 515תואר: רב אמן כסףסניף: נהריה - לב הצפון

נכון לתאריך: 03-06-20מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 21,8682,68321859,598
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן זהב) .317827,270
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו21,8682,68321859,598
10-03-2020יום ג מרץ-אפריל 2020 לב הצפון מושב 2 (נהריה - לב הצפון)5..5
03-03-2020יום ג מרץ-אפריל 2020 לב הצפון מושב 1 (נהריה - לב הצפון)....
25-02-2020לב הצפון יום ג' ינואר פברואר 2 בונוס (נהריה - לב הצפון)....
25-02-2020לב הצפון יום ג' ינואר פברואר 2 מושב 8 (נהריה - לב הצפון)....
11-02-2020לב הצפון יום ג' ינואר פברואר 2 מושב 6 (נהריה - לב הצפון)....
04-02-2020לב הצפון יום ג' ינואר פברואר 2 מושב 5 (נהריה - לב הצפון)....
31-12-2019לב הצפון יום ג' נובמבר דצמבר 2 בונוס (נהריה - לב הצפון)....
31-12-2019לב הצפון יום ג' נובמבר דצמבר 2 מושב 9 (נהריה - לב הצפון)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה21,8632,68321859,593
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח