Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
אורנשטיין טינה
מס. חבר: 42759תואר: שחקן רשוםסניף: קריות

נכון לתאריך: 25-11-20מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 12..12
  זכאי לתואר חדש: שחקן מתקדם
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
23-11-2020חגים במשגב מושב 5 (קריות)2..2
09-11-2020חגים במשגב מושב 3 (קריות)2..2
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו8..8
14-09-2020חגים במשגב מושב 2 (קריות)....
07-09-2020חגים במשגב מושב 1 (קריות)2..2
  נקודות אמן - יתרת פתיחה6..6
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח