Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
נחום ארז
מס. חבר: 22567תואר: אמן בכירסניף: ת"א - בית הלוחם אפקה

נכון לתאריך: 03-04-20מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 4,148217.6,318
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר ארד) .33.330
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
11-03-2020יוםרביעי ערב מרץ פרס מושב 2 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
10-03-2020ימי שלישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
08-03-2020יום ראשון ערב מושב 2 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)3..3
05-03-2020ימי חמישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)2..2
04-03-2020יוםרביעי ערב מרץ פרס מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)12..12
03-03-2020ימי שלישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)5..5
01-03-2020יום ראשון ערב מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
01-03-2020אם-המושבות-ימי-א-מרס-אפריל-בוק מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)....
26-02-2020כפר-שמריהו-ינואר-פברואר בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו4,126217.6,296
27-02-2020ימי חמישי בערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)4..4
27-02-2020ימי חמישי בערב מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה)5..5
26-02-2020יום רביעי ערב - פברואר - פרס בונוס (רמת גן - ברידג' 4 פאן)5..5
26-02-2020יום רביעי ערב - פברואר - פרס מושב 4 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
26-02-2020כפר-שמריהו-ינואר-פברואר בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
25-02-2020ימי שלישי - ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)14..14
25-02-2020ימי שלישי - ערב מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה)13..13
24-02-2020יום שני בוקר - פברואר בונוס (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
23-02-2020יום ראשון ערב ינואר פברואר מושב 4 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
22-02-2020ארצית באקדמיה לברידג? בונוס (ת"א - האקדמיה לברידג').1.10
22-02-2020ארצית באקדמיה לברידג? מושב 1 (ת"א - האקדמיה לברידג')....
22-02-2020ארצית באקדמיה לברידג? מושב 2 (ת"א - האקדמיה לברידג')1..1
20-02-2020ימי חמישי בערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
19-02-2020יום רביעי ערב - פברואר - פרס מושב 3 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)7..7
19-02-2020כפר-שמריהו-ינואר-פברואר מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)2..2
18-02-2020ימי שלישי - ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)4..4
17-02-2020יום שני בוקר - פברואר מושב 3 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)4..4
16-02-2020יום ראשון - ערב- פברואר מושב 2 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)15..15
15-02-2020ארצית ע"ש פנינה מינץ ז"ל בונוס (רמת השרון).2.20
15-02-2020ארצית ע"ש פנינה מינץ ז"ל מושב 1 (רמת השרון)2..2
13-02-2020ימי חמישי בערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)14..14
12-02-2020יום רביעי ערב - פברואר - פרס מושב 2 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)8..8
11-02-2020ימי שלישי - ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)12..12
02-02-2020סימולטנית ארצית פברואר 2020 - מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)22.22
30-01-2020ימי חמישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)3..3
30-01-2020ימי חמישי ערב מושב 5 (ת"א - בית הלוחם אפקה)5..5
29-01-2020יום רביעי ערב - ינואר - פרס כס מושב 5 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)8..8
28-01-2020ימי שלישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)7..7
28-01-2020ימי שלישי ערב מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה)4..4
23-01-2020ימי חמישי ערב מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה)12..12
23-01-2020חמישי בוקר מושב 3 (ת"א - האקדמיה לברידג')....
22-01-2020יום רביעי ערב - ינואר - פרס כס מושב 4 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
22-01-2020כפר-שמריהו-ינואר-פברואר מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)2..2
21-01-2020ימי שלישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)13..13
16-01-2020ימי חמישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)4..4
15-01-2020יום רביעי ערב - ינואר - פרס כס מושב 3 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)6..6
15-01-2020כפר-שמריהו-ינואר-פברואר מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
14-01-2020ימי שלישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)12..12
12-01-2020יום ראשון ערב ינואר פברואר מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
08-01-2020יום רביעי ערב - ינואר - פרס כס מושב 2 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)10..10
07-01-2020ימי שלישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
05-01-2020סימולטנית ארצית ינואר 2020 - מ מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)22.22
02-01-2020ימי חמיישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
01-01-2020יום רביעי ערב - ינואר - פרס כס מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)12..12
01-01-2020כפר-שמריהו-ינואר-פברואר מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)2..2
31-12-2019ימי שלישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
30-12-2019ימי שני בערב בונוס (רמת השרון)....
30-12-2019יום שני בוקר דצמבר בונוס (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
29-12-2019ימי ראשון ערב-דצמבר בונוס (רמת השרון)....
29-12-2019ימי ראשון ערב-דצמבר מושב 5 (רמת השרון)....
29-12-2019ימי ראשון אחה"צ -מודרך מושב 5 (רמת השרון)....
29-12-2019יום ראשון ערב דצמבר בונוס (רמת גן - ברידג' 4 פאן)4..4
28-12-2019ארצית גביע ארנונה שפאן ז"ל בונוס (רמת השרון)....
28-12-2019ארצית גביע ארנונה שפאן ז"ל מושב 1 (רמת השרון)....
27-12-2019ימי שישי -דצמבר בונוס (רמת השרון)....
27-12-2019ימי שישי -דצמבר מושב 3 (רמת השרון)6..6
26-12-2019ימי חמישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
25-12-2019ימי רביעי ערב-פרס כספי בונוס (רמת השרון)....
25-12-2019ימי רביעי ערב-פרס כספי מושב 4 (רמת השרון)5..5
25-12-2019כפר-שמריהו-דצמבר-2019 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
22-12-2019ימי ראשון אחה"צ -מודרך מושב 4 (רמת השרון)....
19-12-2019ימי חמישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
18-12-2019יום רביעי ערב דצמבר פרס מושב 3 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)9..9
17-12-2019ימי שלישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)7..7
15-12-2019יום ראשון ערב דצמבר מושב 3 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
12-12-2019ימי חמישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
11-12-2019יום רביעי ערב דצמבר פרס מושב 2 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)10..10
11-12-2019כפר-שמריהו-דצמבר-2019 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
10-12-2019ימי שלישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)7..7
09-12-2019ימי שני בערב מושב 2 (רמת השרון)....
09-12-2019יום שני בוקר דצמבר מושב 2 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)5..5
08-12-2019יום ראשון ערב דצמבר מושב 2 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
05-12-2019ימי חמישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)11..11
04-12-2019יום רביעי ערב דצמבר פרס מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
01-12-2019יום ראשון ערב דצמבר מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)11..11
  נקודות אמן - יתרת פתיחה3,837210.5,937
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח