Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
זמיר עמי
מס. חבר: 19705תואר: רב אמן כסףסניף: השרון

נכון לתאריך: 28-09-20מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 6,5681,31758448,938
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן זהב) 3,432263.6,062
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
27-09-2020אביבים כרמל ראשון בוקר עם 2 ידיים מנותחות מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
25-09-2020סימולטנית ארצית אונליין 25.9.20 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).2.20
24-09-2020חמישי אחהצ 24-09-2020 מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
24-09-2020חמישי אחהצ 24-09-2020 בונוס (ת"א - אביבים)....
23-09-2020אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר עם זום ניתוחי ידיים אחרי מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
22-09-2020#89642 Pairs avivim carmel friends מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
18-09-2020מועדון אביבים כרמל אונליין שישי בוקר עם חוברת מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
17-09-2020#52477 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
13-09-2020#8784 Pairs Avivim Carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)6..6
11-09-2020משחקי דורות 2020 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)11..11
11-09-2020משחקי דורות 2020 מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)....
11-09-2020משחקי דורות 2020 בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).3.30
10-09-2020#81142 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
08-09-2020#62129 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
06-09-2020#43783 Pairs Avivim Carmel friends מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
04-09-2020#28281 Pairs Avivim Carmel + BOOK מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
04-09-2020#28281 Pairs Avivim Carmel + BOOK מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
03-09-2020#26289 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
01-09-2020#9977 Pairs Avivim Carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו6,5281,31258448,848
30-08-2020#3584 Pairs Avivim Carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)14..14
29-08-2020#1398 Pairs Barometer avivim c מושב 1 (חיפה כרמל)3..3
28-08-2020#4528 Pairs Avivim Carmel + Bo מושב 1 (ת"א - אביבים)9..9
27-08-2020#6284 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
24-08-2020#3177 Pairs Avivim Carmel & Fr מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
23-08-2020#7224 Pairs Avivim Carmel & Fr מושב 1 (ת"א - אביבים)....
21-08-2020סימולטנית ארצית אונליין - 21.8 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
20-08-2020#7581 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
17-08-2020#5888 Pairs Avivim Carmel & Fr מושב 1 (ת"א - אביבים)....
14-08-2020אליפות ישראל לגברים 2020 אונלי בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
14-08-2020אליפות ישראל לגברים 2020 אונלי מושב 4 (התאגדות ישראלית לברידג)....
13-08-2020אליפות ישראל לגברים 2020 אונלי מושב 3 (התאגדות ישראלית לברידג)1..1
09-08-2020#2143 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
08-08-2020#7014 Pairs BAROMETER avivim c מושב 1 (חיפה כרמל)....
07-08-2020אליפות ישראל לגברים 2020 אונלי מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)1..1
06-08-2020אליפות ישראל לגברים 2020 אונלי מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
04-08-2020#2957 Pairs Avivim Carmel & Fr מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
03-08-2020#3926 Pairs Avivim Carmel & Fr מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
31-07-2020#5210 Pairs Avivim Carmel & Fr מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
30-07-2020#8106 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
28-07-2020#7191 Pairs Avivim Carmel & Fr מושב 1 (ת"א - אביבים)7..7
26-07-2020#7179 Pairs Avivim Carmel & Fr מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
24-07-2020סימולטנית ארצית אונליין - 24.7 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).2.20
23-07-2020#1575 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
21-07-2020#5420 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
20-07-2020#2186 Pairs Avivim Carmel & fr מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
16-07-2020פסטיבל Online - זוגות פתוחה - בונוס (פסטיבל בינלאומי).3.30
16-07-2020פסטיבל Online - זוגות פתוחה - מושב 3 (פסטיבל בינלאומי)1..1
16-07-2020פסטיבל Online - זוגות פתוחה - מושב 4 (פסטיבל בינלאומי)2..2
15-07-2020פסטיבל Online - זוגות פתוחה - מושב 2 (פסטיבל בינלאומי)4..4
14-07-2020פסטיבל Online - זוגות פתוחה - מושב 1 (פסטיבל בינלאומי)1..1
13-07-2020פסטיבל ONLINE - תחרויות בוקר מושב 2 (פסטיבל בינלאומי).4.40
12-07-2020פסטיבל ONLINE - תחרויות בוקר מושב 1 (פסטיבל בינלאומי).1.10
11-07-2020פסטיבל ONLINE - זוגות גברים מושב 1 (פסטיבל בינלאומי).3.30
10-07-2020פסטיבל ONLINE - זוגות IMP בונוס (פסטיבל בינלאומי).3.30
10-07-2020פסטיבל ONLINE - זוגות IMP מושב 1 (פסטיבל בינלאומי)1..1
10-07-2020פסטיבל ONLINE - זוגות IMP מושב 2 (פסטיבל בינלאומי)4..4
08-07-2020#5524 Pairs avivim carmel frie מושב 1 (ת"א - אביבים)14..14
05-07-2020#6815 Pairs Avivim Carmel N-Z מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
03-07-2020#3620 Pairs Avivim Carmel + BO מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
01-07-2020#2567 Pairs Avivim Carmel N-Z מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
29-06-2020#9496 Pairs avivim carmel baro מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
28-06-2020#8689 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)10..10
27-06-2020#951 Pairs BAROMETER avivim ca מושב 1 (חיפה כרמל)....
26-06-2020#550 Pairs Avivim Carmel N-Z + מושב 1 (ת"א - אביבים)9..9
25-06-2020#2724 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
21-06-2020#5215 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
20-06-2020#1347 Pairs BAROMETER avivim c מושב 1 (חיפה כרמל)4..4
19-06-2020#2305 Pairs Booklet Avivim Car מושב 1 (ת"א - אביבים)....
17-06-2020#9778 Pairs avivim carmel with מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
15-06-2020#3492 Pairs avivim carmel frie מושב 1 (ת"א - אביבים)....
14-06-2020Israeli Pairs BBO - 14.6.20 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)1..1
12-06-2020#3229 Pairs Booklet Avivim Car מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
11-06-2020#20 Pairs avivim carmel friend מושב 1 (ת"א - אביבים)....
09-06-2020#4832 Pairs Avivim Carmel & fr מושב 1 (ת"א - אביבים)6..6
08-06-2020#5713 Pairs barometer avivim c מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
06-06-2020#8140 Pairs BAROMETER! Avivim מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-06-2020Pairs Booklet Avivim Carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
02-06-2020#8070 Pairs avivim carmel frie מושב 1 (ת"א - אביבים)....
01-06-2020#1097 Pairs barometer avivim c מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
  נקודות אמן - יתרת פתיחה6,3931,29458448,533
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח