Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
אילת אוזן יובל
מס. חבר: 1892תואר: רב אמןסניף: קיבוצי דרום

נכון לתאריך: 03-06-20מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 7,8027632016,432
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן ארד) .487205,870
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו7,8027632016,432
08-03-2020יום ראשון עם חוברת ידיים חודש מושב 2 (ב"ש - בית הברידג')4..4
01-03-2020פורים בפתח מושב 2 (קיבוצי דרום)6..6
16-02-2020פורים בפתח מושב 1 (קיבוצי דרום)....
09-02-2020טו בשבט הגיע חג לעקיפות מושב 5 (קיבוצי דרום)9..9
02-02-2020סימולטנית ארצית פברואר 2020 - מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)42.24
26-01-2020טו בשבט הגיע חג לעקיפות מושב 4 (קיבוצי דרום)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה7,7797612016,389
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח