דו"ח נקודות אמן
שופט דוד
מס. חבר: 1766תואר: אמן בכיר זהבסניף: ת"א - אביבים

נכון לתאריך: 14-10-19מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 14,5025311020,312
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן) .219.2,190
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
13-10-2019תחרות ראשון אחה"צ אוקטובר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
10-10-2019תחרות חמישי אחה"צ אוקטובר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
07-10-2019שני אחה"צ - אוקטובר מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
06-10-2019תחרות ראשון אחה"צ אוקטובר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-10-2019תחרות חמישי אחה"צ אוקטובר מושב 1 (ת"א - אביבים)10..10
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו14,4895311020,299
26-09-2019חמישי אחה"צ - ספטמבר בונוס (ת"א - אביבים)....
24-09-2019שלישי אחה"צ - ספטמבר בונוס (ת"א - אביבים)....
23-09-2019שני אחה"צ - ספטמבר בונוס (ת"א - אביבים)3..3
23-09-2019שני אחה"צ - ספטמבר מושב 4 (ת"א - אביבים)5..5
22-09-2019ראשון אחה"צ - ספטמבר בונוס (ת"א - אביבים)....
22-09-2019ראשון אחה"צ - ספטמבר מושב 4 (ת"א - אביבים)8..8
16-09-2019שני אחה"צ - ספטמבר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
15-09-2019ראשון אחה"צ - ספטמבר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
12-09-2019חמישי אחה"צ - ספטמבר מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
10-09-2019תחרות שלישי אחה"צ ספטמבר מושב 2 (ת"א - אביבים)5..5
09-09-2019שני אחה"צ - ספטמבר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
08-09-2019ראשון אחה"צ - ספטמבר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
05-09-2019תחרות חמישי אחה"צ ספטמבר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-09-2019תחרות שלישי אחה"צ ספטמבר מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
02-09-2019שני אחה"צ - ספטמבר מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
01-09-2019ראשון אחהצ ספטמבר מושב 1 (ת"א - אביבים)11..11
29-08-2019חמישי אחה"צ - אוגוסט בונוס (ת"א - אביבים)7..7
29-08-2019חמישי אחה"צ - אוגוסט מושב 5 (ת"א - אביבים)....
27-08-2019תחרות שלישי אחה"צ אוגוסט בונוס (ת"א - אביבים)5..5
27-08-2019תחרות שלישי אחה"צ אוגוסט מושב 4 (ת"א - אביבים)9..9
26-08-2019שני אחה"צ - אוגוסט בונוס (ת"א - אביבים)....
26-08-2019שני אחה"צ - אוגוסט מושב 4 (ת"א - אביבים)....
25-08-2019ראשון אחה"צ - אביבים בונוס (ת"א - אביבים)11..11
25-08-2019ראשון אחה"צ - אביבים מושב 4 (ת"א - אביבים)11..11
22-08-2019חמישי אחה"צ - אוגוסט מושב 4 (ת"א - אביבים)6..6
20-08-2019תחרות שלישי אחה"צ אוגוסט מושב 3 (ת"א - אביבים)....
18-08-2019ראשון אחה"צ - אביבים מושב 3 (ת"א - אביבים)8..8
15-08-2019חמישי אחה"צ - אוגוסט מושב 3 (ת"א - אביבים)....
13-08-2019תחרות שלישי אחה"צ אוגוסט מושב 2 (ת"א - אביבים)7..7
12-08-2019שני אחה"צ - אוגוסט מושב 2 (ת"א - אביבים)6..6
08-08-2019חמישי אחה"צ - אוגוסט מושב 2 (ת"א - אביבים)5..5
06-08-2019תחרות שלישי אחה"צ אוגוסט מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-08-2019שני אחה"צ - אוגוסט מושב 1 (ת"א - אביבים)....
04-08-2019ראשון אחה"צ - אביבים מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
01-08-2019חמישי אחה"צ - אוגוסט מושב 1 (ת"א - אביבים)9..9
30-07-2019תחרות שלישי אחה"צ יולי בונוס (ת"א - אביבים)....
30-07-2019תחרות שלישי אחה"צ יולי מושב 5 (ת"א - אביבים)....
29-07-2019שני אחר הצהריים יולי19 בונוס (ת"א - אביבים)....
29-07-2019שני אחר הצהריים יולי19 מושב 5 (ת"א - אביבים)6..6
28-07-2019תחרות ראשון אחה"צ יולי בונוס (ת"א - אביבים)4..4
28-07-2019תחרות ראשון אחה"צ יולי מושב 4 (ת"א - אביבים)....
25-07-2019תחרות חמישי אחה"צ יולי בונוס (ת"א - אביבים)11..11
25-07-2019תחרות חמישי אחה"צ יולי מושב 4 (ת"א - אביבים)4..4
23-07-2019תחרות שלישי אחה"צ יולי מושב 4 (ת"א - אביבים)....
22-07-2019שני אחר הצהריים יולי19 מושב 4 (ת"א - אביבים)....
21-07-2019תחרות ראשון אחה"צ יולי מושב 3 (ת"א - אביבים)....
18-07-2019תחרות חמישי אחה"צ יולי מושב 3 (ת"א - אביבים)13..13
16-07-2019תחרות שלישי אחה"צ יולי מושב 3 (ת"א - אביבים)....
15-07-2019שני אחר הצהריים יולי19 מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
14-07-2019תחרות ראשון אחה"צ יולי מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
11-07-2019תחרות חמישי אחה"צ יולי מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
09-07-2019תחרות שלישי אחה"צ יולי מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
07-07-2019תחרות ראשון אחה"צ יולי מושב 1 (ת"א - אביבים)12..12
04-07-2019תחרות חמישי אחה"צ יולי מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-07-2019תחרות שלישי אחה"צ יולי מושב 1 (ת"א - אביבים)....
01-07-2019שני אחר הצהריים יולי19 מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
  נקודות אמן - יתרת פתיחה14,2895311020,099
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח