Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
בנדיקט מימי
מס. חבר: 14556תואר: אמן בכיר כסףסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 16-01-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 5,513416810,073
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר זהב) .64.640
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
16-01-2021שבת בוקר ברומטר IMP מושב 3 (חיפה כרמל)14..14
14-01-2021מועדון אביבים כרמל מוקדמות אליפות אימפים מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
12-01-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
10-01-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
09-01-2021שבת בוקר ברומטר IMP מושב 2 (חיפה כרמל)2..2
07-01-2021מועדון אביבים כרמל מוקדמות אליפות אימפים מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
04-01-2021מועדון אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
02-01-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
01-01-2021מועדון אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ידיים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו5,482416810,042
31-12-2020חמישי אחהצ אביבים כרמל בונוס (ת"א - אביבים)....
31-12-2020חמישי אחהצ אביבים כרמל מושב 5 (ת"א - אביבים)3..3
31-12-2020מועדון אביבים כרמל חמישי בוקר עם שיעור זום אחרי בונוס (ת"א - אביבים)....
29-12-2020שלישי בוקר אביבים כרמל בונוס (ת"א - אביבים)....
29-12-2020שלישי בוקר אביבים כרמל מושב 5 (ת"א - אביבים)4..4
29-12-2020אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ דצמבר בונוס (ת"א - אביבים)13..13
28-12-2020אביבים כרמל אונליין ברומטר שני אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
28-12-2020אביבים כרמל אונליין ברומטר שני אחה"צ מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
27-12-2020אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
27-12-2020אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
26-12-2020שבת בוקר ברומטר IMP מושב 4 (חיפה כרמל)1..1
26-12-2020אביבים כרמל שבת אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
24-12-2020חמישי אחהצ אביבים כרמל מושב 4 (ת"א - אביבים)....
22-12-2020אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ דצמבר מושב 4 (ת"א - אביבים)9..9
21-12-2020אביבים כרמל אונליין ברומטר שני אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
20-12-2020אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-12-2020מועדון אביבים כרמל חמישי בוקר עם שיעור זום אחרי מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
15-12-2020אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ דצמבר מושב 3 (ת"א - אביבים)17..17
14-12-2020אביבים כרמל אונליין ברומטר שני אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)13..13
12-12-2020אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
04-12-2020שישי אחהצ ברומטר אביבים כרמל מושב 1 (חיפה כרמל)....
01-12-2020אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ דצמבר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
30-11-2020אביבים כרמל אונליין ברומטר שני אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
29-11-2020אביבים כרמל ראשון בוקר עם 2 ידיים מנותחות בונוס (ת"א - אביבים)....
29-11-2020אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
28-11-2020שבת בוקר ברומטר אביבים כרמל בונוס (חיפה כרמל)....
28-11-2020מועדון אביבים כרמל שבת אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
26-11-2020חמישי אחהצ אביבים כרמל נובמבר בונוס (ת"א - אביבים)....
26-11-2020מועדון אביבים כרמל מוקדמות אליפות המועדון בונוס (ת"א - אביבים)....
26-11-2020מועדון אביבים כרמל מוקדמות אליפות המועדון מושב 4 (ת"א - אביבים)....
25-11-2020אביבים כרמל און ליין רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
24-11-2020ברומטר אביבים כרמל שלישי ערב בונוס (חיפה כרמל)....
24-11-2020שלישי בוקר אביבים כרמל נובמבר בונוס (ת"א - אביבים)....
24-11-2020שלישי בוקר אביבים כרמל נובמבר מושב 4 (ת"א - אביבים)2..2
24-11-2020אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
23-11-2020אביבים כרמל אונליין ברומטר שני אחה"צ מושב 4 (ת"א - אביבים)12..12
22-11-2020אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
21-11-2020מועדון אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)3..3
19-11-2020חמישי אחהצ אביבים כרמל נובמבר מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
17-11-2020ברומטר אביבים כרמל שלישי ערב מושב 3 (חיפה כרמל)2..2
17-11-2020שלישי בוקר אביבים כרמל נובמבר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-11-2020אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
16-11-2020אביבים כרמל אונליין ברומטר שני אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
15-11-2020אביבים כרמל ראשון בוקר עם 2 ידיים מנותחות מושב 3 (ת"א - אביבים)....
14-11-2020מועדון אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
10-11-2020אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)8..8
09-11-2020אביבים כרמל אונליין ברומטר שני אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
08-11-2020אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
07-11-2020שבת בוקר ברומטר אביבים כרמל מושב 1 (חיפה כרמל)5..5
04-11-2020אביבים כרמל און ליין רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
03-11-2020שלישי בוקר אביבים כרמל נובמבר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-11-2020אביבים כרמל אונליין ברומטר שני אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)6..6
01-11-2020אביבים כרמל ראשון בוקר עם 2 ידיים מנותחות מושב 1 (ת"א - אביבים)....
31-10-2020ברומטר אביבים כרמל שבת בוקר בונוס (חיפה כרמל)....
30-10-2020ברומטר שישי אחהצ אביבים כרמל - אוקטובר בונוס (חיפה כרמל)....
30-10-2020ברומטר שישי אחהצ אביבים כרמל - אוקטובר מושב 5 (חיפה כרמל)1..1
30-10-2020אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים)....
29-10-2020ברומטר אביבים כרמל חמישי ערב בונוס (חיפה כרמל)....
29-10-2020אביבים כרמל חמישי אחה"צ חודש אוקטובר בונוס (ת"א - אביבים)....
29-10-2020אביבים כרמל חמישי אחה"צ חודש אוקטובר מושב 5 (ת"א - אביבים)3..3
27-10-2020שלישי אחהצ - אביבים כרמל חודש אוקטובר סדרתי בונוס (ת"א - אביבים)6..6
27-10-2020שלישי אחהצ - אביבים כרמל חודש אוקטובר סדרתי מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
27-10-2020אביבים כרמל און לין שלישי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)1..1
26-10-2020אביבים כרמל שני בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
26-10-2020אביבים כרמל און ליין ברומטר שני אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
25-10-2020אביבים כרמל און ליין ראשון אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)3..3
25-10-2020אביבים כרמל און ליין ראשון אחה"צ מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
24-10-2020ברומטר אביבים כרמל שבת בוקר מושב 4 (חיפה כרמל)3..3
23-10-2020אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)2..2
20-10-2020שלישי אחהצ - אביבים כרמל חודש אוקטובר סדרתי מושב 3 (ת"א - אביבים)14..14
20-10-2020אביבים כרמל און לין שלישי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
19-10-2020אביבים כרמל און ליין ברומטר שני אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)3..3
18-10-2020אביבים כרמל און ליין ראשון אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)9..9
15-10-2020#72866 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)....
13-10-2020#79002 Pairs Avivim Carmel & Friends מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
13-10-2020אביבים כרמל און לין שלישי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
12-10-2020אביבים כרמל שני בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)16..16
12-10-2020אביבים כרמל און ליין ברומטר שני אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
10-10-2020ברומטר אביבים כרמל שבת בוקר מושב 2 (חיפה כרמל)....
09-10-2020ברומטר שישי אחהצ אביבים כרמל - אוקטובר מושב 2 (חיפה כרמל)....
06-10-2020שלישי אחהצ - אביבים כרמל חודש אוקטובר סדרתי מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
06-10-2020אביבים כרמל און לין שלישי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
05-10-2020אביבים כרמל און ליין ברומטר שני אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
04-10-2020אביבים כרמל און ליין ראשון אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
02-10-2020ברומטר שישי אחהצ אביבים כרמל - אוקטובר מושב 1 (חיפה כרמל)....
01-10-2020אביבים כרמל חמישי אחה"צ חודש אוקטובר מושב 1 (ת"א - אביבים)19..19
  נקודות אמן - יתרת פתיחה5,27341689,833
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח