Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
גולדורגר חנה
מס. חבר: 12098תואר: אמן בכיר כסףסניף: ת"א - כיכר המדינה

נכון לתאריך: 11-08-20מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 8,938377813,108
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר זהב) .103.1,030
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
11-08-2020#5526 Pairs bridge4fun מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
11-08-2020#5392 Pairs Avivim Carmel & Fr מושב 1 (ת"א - אביבים)....
10-08-2020#1905 Pairs bridge4fun מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)2..2
10-08-2020#1684 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
09-08-2020#1789 Pairs bridge4fun מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
09-08-2020#2129 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
08-08-2020#58 Pairs bridge4fun מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)1..1
07-08-2020#9837 Pairs Avivim Carmel & Fr מושב 1 (ת"א - אביבים)....
06-08-2020#4921 Pairs bridge4fun מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)1..1
06-08-2020#379 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
05-08-2020#3728 Pairs bridge4fun מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)1..1
04-08-2020#8567 Pairs bridge4fun מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)4..4
03-08-2020#6722 Pairs bridge4fun מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
03-08-2020#3926 Pairs Avivim Carmel & Fr מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
02-08-2020#4084 Pairs bridge4fun מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
01-08-2020#7434 Pairs bridge4fun מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)1..1
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו8,924377813,094
31-07-2020#5210 Pairs Avivim Carmel & Fr מושב 1 (ת"א - אביבים)....
30-07-2020#5012 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
08-07-2020#5524 Pairs avivim carmel frie מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
07-07-2020#5789 Pairs Bridge4fun - ramat מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)3..3
07-07-2020#2468 Pairs Avivim Carmel & Fr מושב 1 (ת"א - אביבים)....
06-07-2020#281 Pairs bridge4fun - ramat מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
06-07-2020#8129 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-07-2020#8968 Pairs bridge4fun - ramat מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)3..3
05-07-2020#6815 Pairs Avivim Carmel N-Z מושב 1 (ת"א - אביבים)....
04-07-2020#7541 Pairs bridge4fun - ramat מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
03-07-2020#3620 Pairs Avivim Carmel + BO מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
02-07-2020#7958 Pairs bridge4fun - ramat מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
02-07-2020#12 Pairs avivim carmel friend מושב 1 (ת"א - אביבים)....
01-07-2020#2110 Pairs bridge4fun - ramat מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
01-07-2020#2567 Pairs Avivim Carmel N-Z מושב 1 (ת"א - אביבים)....
30-06-2020#9590 Pairs bridge4fun מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)3..3
30-06-2020#3564 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
29-06-2020#1273 Pairs bridge4fun מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)1..1
29-06-2020#8812 Pairs avivim carmel frie מושב 1 (ת"א - אביבים)....
28-06-2020#7401 Pairs bridge4fun - ramat מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
28-06-2020#8689 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
27-06-2020#4053 Pairs bridge4fun מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)1..1
26-06-2020#550 Pairs Avivim Carmel N-Z + מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
25-06-2020#4147 Pairs bridge4fun - ramat מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)2..2
25-06-2020#2724 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
24-06-2020#7708 Pairs bridge4fun מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
24-06-2020#3627 Pairs Avivim Carmel N-Z מושב 1 (ת"א - אביבים)....
23-06-2020#5071 Pairs Avivim Carmel & Fr מושב 1 (ת"א - אביבים)....
22-06-2020#5068 Pairs bridge4fun - ramat מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)1..1
22-06-2020#8664 Pairs bridge4fun - ramat מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
22-06-2020#981 Pairs Avivim Carmel N-Z & מושב 1 (ת"א - אביבים)....
21-06-2020#845 Pairs brisge4fun - ramat- מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)4..4
21-06-2020#5215 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)12..12
20-06-2020#8551 Pairs bridge4fun - ramat מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
19-06-2020#2305 Pairs Booklet Avivim Car מושב 1 (ת"א - אביבים)....
18-06-2020#358 Pairs Bridge4fun - Ramat מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
18-06-2020#7874 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
17-06-2020#4331 Pairs bridge4fun מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)2..2
17-06-2020#9778 Pairs avivim carmel with מושב 1 (ת"א - אביבים)....
16-06-2020#7064 Pairs bridge4fun מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)1..1
16-06-2020#9627 Pairs Avivim Carmel N-Z מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
15-06-2020#3492 Pairs avivim carmel frie מושב 1 (ת"א - אביבים)....
14-06-2020#2319 Pairs bridge4fun מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)1..1
14-06-2020#9334 Pairs Avivim Carmel N-Z מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
13-06-2020Pairs Bridge4fun מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)1..1
12-06-2020#3229 Pairs Booklet Avivim Car מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
11-06-2020#2035 Pairs bridge4fun בונוס (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
11-06-2020#5599 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
10-06-2020#3845 Pairs bridge4fun מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)1..1
10-06-2020#1992 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
09-06-2020 Pairs Bridge4fun בונוס (רמת גן - ברידג' 4 פאן)1..1
09-06-2020 Pairs Bridge4fun מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)1..1
09-06-2020#4832 Pairs Avivim Carmel & fr מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
08-06-2020#6757 Pairs bridge4fun מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)3..3
08-06-2020#7096 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
07-06-2020#871 Pairs bridge4fun מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)1..1
07-06-2020#1136 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
06-06-2020#4640 Pairs Bridge4fun מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)1..1
05-06-2020Pairs Booklet Avivim Carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
04-06-2020#7331 Pairs brifge4fun בונוס (רמת גן - ברידג' 4 פאן)3..3
04-06-2020#5904 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-06-2020#7690 Pairs bridge4fun מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)2..2
03-06-2020#8220 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
02-06-2020#9197 Pairs bridge4fun מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)2..2
02-06-2020#7411 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
01-06-2020#1258 Pairs bridge4fun מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)6..6
01-06-2020#2334 Pairs avivim carmel frie מושב 1 (ת"א - אביבים)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה8,840377813,010
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח