Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
בלס רמי
מס. חבר: 1188תואר: רב אמןסניף: ת"א - בית הלוחם אפקה

נכון לתאריך: 28-02-20מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 11,4109652822,460
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן ארד) .285123,450
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
27-02-2020ימי חמישי בערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
26-02-2020ימי ד' ערב - פברואר 2020 מושב 4 (ת"א - כיכר המדינה)8..8
26-02-2020יום רביעי ערב - פברואר - פרס בונוס (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
26-02-2020תחרות רביעי בוקר פברואר מושב 4 (ת"א - אביבים)8..8
26-02-2020תחרות רביעי בוקר פברואר בונוס (ת"א - אביבים)16..16
23-02-2020תחרות ברומטר 23-02-20 מושב 1 (ת"א - כיכר המדינה)....
22-02-2020ארצית באקדמיה לברידג? מושב 1 (ת"א - האקדמיה לברידג')....
22-02-2020ארצית באקדמיה לברידג? מושב 2 (ת"א - האקדמיה לברידג')1..1
22-02-2020ארצית באקדמיה לברידג? בונוס (ת"א - האקדמיה לברידג')....
20-02-2020ימי חמישי בערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)4..4
19-02-2020יום רביעי ערב - פברואר - פרס מושב 3 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)10..10
19-02-2020תחרות רביעי בוקר פברואר מושב 3 (ת"א - אביבים)12..12
16-02-2020תחרות ברומטר 16-02-20 מושב 1 (ת"א - כיכר המדינה)....
15-02-2020ארצית ע"ש פנינה מינץ ז"ל מושב 1 (רמת השרון)....
15-02-2020ארצית ע"ש פנינה מינץ ז"ל בונוס (רמת השרון)....
13-02-2020ימי חמישי בערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)7..7
12-02-2020ימי ד' ערב - פברואר 2020 מושב 2 (ת"א - כיכר המדינה)....
12-02-2020תחרות רביעי בוקר פברואר מושב 2 (ת"א - אביבים)13..13
09-02-2020תחרות ברומטר 09-02-20 מושב 1 (ת"א - כיכר המדינה)....
05-02-2020יום רביעי ערב - פברואר - פרס מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)7..7
05-02-2020תחרות רביעי בוקר פברואר מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
02-02-2020סימולטנית ארצית פברואר 2020 - מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
02-02-2020סימולטנית ארצית פברואר 2020 - מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו11,3239652822,373
30-01-2020ימי חמישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)16..16
30-01-2020ימי חמישי ערב מושב 5 (ת"א - בית הלוחם אפקה)13..13
29-01-2020רביעי בוקר - ינואר בונוס (ת"א - אביבים)16..16
29-01-2020רביעי בוקר - ינואר מושב 5 (ת"א - אביבים)8..8
29-01-2020ימי ד' ערב - ינואר 2020 מושב 5 (ת"א - כיכר המדינה)24..24
27-01-2020ברומטר כלליות ינואר 2020 בונוס (ת"א - אביבים)....
26-01-2020תחרות ברומטר 26-01-20 מושב 1 (ת"א - כיכר המדינה)....
23-01-2020ימי חמישי ערב מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה)5..5
22-01-2020רביעי בוקר - ינואר מושב 4 (ת"א - אביבים)10..10
20-01-2020$$$ ברומטר 20/01 - באביבים $$$ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
16-01-2020ימי חמישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)11..11
15-01-2020יום רביעי ערב - ינואר - פרס כס מושב 3 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)5..5
15-01-2020רביעי בוקר - ינואר מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
12-01-2020תחרות ברומטר 12-01-20 מושב 1 (ת"א - כיכר המדינה)....
11-01-2020ליגה לאומית לזוגות טופבוטום 20 בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)....
11-01-2020ליגה לאומית לזוגות טופבוטום 20 מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)....
11-01-2020ליגה לאומית לזוגות טופבוטום 20 מושב 3 (התאגדות ישראלית לברידג)....
10-01-2020ליגה לאומית לזוגות טופבוטום 20 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
09-01-2020ימי חמישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)11..11
08-01-2020רביעי בוקר - ינואר מושב 2 (ת"א - אביבים)11..11
05-01-2020סימולטנית ארצית ינואר 2020 - מ מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)84.48
04-01-2020ארצית תחילת השנה בככר המדינה בונוס (ת"א - כיכר המדינה)....
04-01-2020ארצית תחילת השנה בככר המדינה מושב 1 (ת"א - כיכר המדינה)....
02-01-2020ימי חמיישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
01-01-2020ימי ד' ערב - ינואר 2020 מושב 1 (ת"א - כיכר המדינה)....
26-12-2019ימי חמישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)12..12
26-12-2019ימי חמישי ערב מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה)9..9
25-12-2019יום רביעי ערב דצמבר פרס מושב 4 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
25-12-2019תחרות רביעי בוקר דצמבר בונוס (ת"א - אביבים)10..10
25-12-2019תחרות רביעי בוקר דצמבר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
22-12-2019תחרות ברומטר 22-12-19 מושב 1 (ת"א - כיכר המדינה)12..12
19-12-2019ימי חמישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)4..4
18-12-2019ימי ד' ערב - דצמבר 2019 מושב 3 (ת"א - כיכר המדינה)3..3
18-12-2019תחרות רביעי בוקר דצמבר מושב 3 (ת"א - אביבים)3..3
15-12-2019תחרות ברומטר 15-12-19 מושב 1 (ת"א - כיכר המדינה)....
12-12-2019ימי חמישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)9..9
11-12-2019יום רביעי ערב דצמבר פרס מושב 2 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
11-12-2019תחרות רביעי בוקר דצמבר מושב 2 (ת"א - אביבים)8..8
08-12-2019תחרות ברומטר 08-12-19 מושב 1 (ת"א - כיכר המדינה)....
06-12-2019סימולטנית ארצית דצמבר 2019 - ב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)32.23
05-12-2019ימי חמישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)7..7
04-12-2019תחרות רביעי בוקר דצמבר מושב 1 (ת"א - אביבים)8..8
01-12-2019תחרות ברומטר 01-12-19 מושב 1 (ת"א - כיכר המדינה)....
28-11-2019ימי חמישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
28-11-2019ימי חמישי ערב מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
27-11-2019יום רביעי ערב פרס נובמבר מושב 3 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
27-11-2019יום רביעי ערב פרס נובמבר מושב 4 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
27-11-2019תחרות רביעי בוקר נובמבר בונוס (ת"א - אביבים)....
27-11-2019תחרות רביעי בוקר נובמבר מושב 4 (ת"א - אביבים)6..6
24-11-2019תחרות ברומטר 24-11-19 מושב 1 (ת"א - כיכר המדינה)....
23-11-2019ליגה א' - בית 3 (אביבים) בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)2110.121
20-11-2019ימי ד' ערב - נובמבר 2019 מושב 3 (ת"א - כיכר המדינה)12..12
16-11-2019Altshuler Shaham Cup - Eilat 2 בונוס (פסטיבל הים האדום)102.30
15-11-2019זוגות פתוחה אילת 2019 - גמר ג בונוס (פסטיבל הים האדום)....
15-11-2019זוגות פתוחה אילת 2019 - גמר ג מושב 3 (פסטיבל הים האדום)....
14-11-2019זוגות פתוחה אילת 2019 - מוקדמו מושב 2 (פסטיבל הים האדום)1..1
13-11-2019זוגות פתוחה אילת 2019 - מוקדמו מושב 1 (פסטיבל הים האדום)....
12-11-2019זוגות IMP בונוס (פסטיבל הים האדום).1.10
12-11-2019זוגות IMP מושב 2 (פסטיבל הים האדום)1..1
11-11-2019זוגות IMP מושב 1 (פסטיבל הים האדום)....
10-11-2019סימולטנית ארצית נובמבר 2019 - מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)83.38
07-11-2019ימי חמישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)8..8
06-11-2019ימי ד' ערב - נובמבר 2019 מושב 1 (ת"א - כיכר המדינה)....
06-11-2019תחרות רביעי בוקר נובמבר מושב 1 (ת"א - אביבים)10..10
03-11-2019תחרות ברומטר 03-11-19 מושב 1 (ת"א - כיכר המדינה)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה11,0189432821,848
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח